• Odbierz prezent
CIECH: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR (2021-06-24 16:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia:2021-06-24
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 24.06.2021 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze: Mirosława Skowrona – Członka Zarządu Emitenta oraz Rafała Czubińskiego – Dyrektora Zarządzającego Emitenta powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

Emitent w załączeniu przekazuje treść powiadomień.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).
Załączniki
PlikOpis
Powiadomienie M. Skowron pl.pdfPowiadomienie M. Skowron pl
Powiadomienie M. Skowron eng.pdfPowiadomienie M. Skowron eng
Powiadomienie R. Czubiński pl.pdfPowiadomienie R. Czubiński pl
Powiadomienie R. Czubiński eng.pdfPowiadomienie R. Czubiński eng
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Report: The Management Board of CIECH S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”) informs that on 24.06.2021, it received notifications on transactions referred to in Art. 19.1 of the MAR Regulation from persons discharging managerial responsibilities Mirosław Skowron – Member of the Management Board of the Issuer and Rafał Czubiński - Managing Director of the Issuer.

The content of the notifications have been enclosed to this Report by the Issuer. 

Legal basis: article 19.3 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECHChemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-684Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Współna62
(ulica)(numer)
022 6391000022 6391451
(telefon)(fax)
biuro.komunikacji@ciechgroup.comwww.ciechgroup.com
(e-mail)(www)
1180019377011179878
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-24Dawid Jakubowicz


Jarosław Romanowski
Prezes Zarządu


Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk