• Odbierz prezent
CIECH: Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR (2021-06-21 17:40)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr21/2021
Data sporządzenia:2021-06-21
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Informacja o transakcjach uzyskana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR
Podstawa prawna
Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Treść raportu:
Zarząd CIECH S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 21.06.2021 r. otrzymał od osób pełniących obowiązki zarządcze: Dawida Jakubowicza – Prezesa Zarządu Emitenta oraz Mirosława Skowrona – Członka Zarządu Emitenta powiadomienia o transakcjach, o których mowa w art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR.
Emitent w załączeniu przekazuje treść powiadomień.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L Nr 173, str. 1).
Załączniki
PlikOpis
DJ (21.06.2021) pl.pdfPowiadomienie D. Jakubowicz Pl
DJ (21.06.2021) eng.pdfPowiadomienie D. Jakubowicz Eng
MS (21.06.2021) pl.pdfPowiadomienie M. Skowron Pl
MS (21.06.2021) eng.pdfPowiadomienie M Skowron Eng

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

The Management Board of CIECH S.A. (hereinafter referred to as the “Issuer”) informs that on 21.06.2021, it received notifications on transactions referred to in Art. 19.1 of the MAR Regulation from persons discharging managerial responsibilities: Dawid Jakubowicz – President of the Management Board of the Issuer and Mirosław Skowron – Member of the Management Board of the Issuer.

The content of the notifications have been enclosed to this Report by the Issuer. 

Legal basis: article 19.3 of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No. 596/2014 of 16 April 2014 on Market Abuse (the Market Abuse Regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC (Official Journal of the European Union L No. 173, p. 1).


CIECH SA(pełna nazwa emitenta)CIECH
Chemiczny (che)(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)00-684
Warszawa(kod pocztowy)
(miejscowość)Współna
62(ulica)
(numer)022 6391000
022 6391451(telefon)

(fax)biuro.komunikacji@ciechgroup.com
www.ciechgroup.com(e-mail)

(www)1180019377
011179878(NIP)

(REGON)PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-06-21Dawid Jakubowicz


Jarosław Romanowski
Prezes Zarządu


Członek Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk