• Odbierz prezent
CI GAMES S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r. (2022-07-05 23:17)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2022
Data sporządzenia: 2022-07-05
Skrócona nazwa emitenta
CI GAMES S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CI Games S.A. w dniu 5 lipca 2022 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki CI Games S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 5 lipca 2022 r. (“ZWZ”) byli:
1. Pan Marek Tymiński, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 52 663 570 z akcji w liczbie 52 663 570. Stanowiło to 64,61 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 28,79 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce;
2. ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS z siedzibą w Luksemburgu, który dysponował na ZWZ głosami w liczbie 27 345 788 z akcji w liczbie 27 345 788. Stanowiło to 33,55 % w liczbie głosów na tym ZWZ oraz 14,95 % w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report number: 17/2022
Legal basis: Article 70 point 3 of the act on public offering
Date: 5 July 2022
Subject: List of shareholders possessing at least 5% of the votes at Annual General Meeting of CI Games S.A. dated 5 July 2022

The Management Board of CI Games S.A. with a registered office in Warsaw (“the Company”) hereby informs that the following shareholders held at least 5% of the number of votes at the Annual General Meeting of the Company which took place on 5th July 2022 (“AGM”):

  1. Mr. Marek Tymiński, who held 52 663 570 votes at the AGM based on 52 663 570 shares held. This constituted 64.61 % of the number of votes at that AGM and 28.79 % of the total number of votes in the Company;
  2. ACTIVE OWNERSHIP FUND SICAV-FIS SCS with a registered office in Luxembourg, who held 27 345 788 votes at the AGM based on 27 345 788 shares held. This constituted 33.55 % of the number of votes at that AGM and 14.95 % of the total number of votes in the Company.

Legal basis: article 70 point 3 of the Act On Public Offering, Conditions Governing the Introduction of Financial Instruments to Organized Trading and Public Companies (Journal of Laws, 2021, item 1983).

Disclaimer: This English language translation may contain certain discrepancies. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. 

CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CI GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 843Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rondo Daszyńskiego2B
(ulica)(numer)
+48 22 718 35 00+48 22 718 35 01
(telefon)(fax)
info@cigames.comwww.cigames.com
(e-mail)(www)
118-15-85-759017186320
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-07-05Marek TymińskiPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk