• Odbierz prezent
CI GAMES S.A.: raport finansowy (2022-05-25 08:41)
fot. freepik.com
FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1/2022
kwartał / rok
(zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
(rodzaj emitenta)
za 1 kwartał roku obrotowego2022 obejmujący okresod 2022-01-01 do 2022-03-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2022-05-25
CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CI GAMES S.A.Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
00 - 843Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Rondo Daszyńskiego2B
(ulica)(numer)
+48 22 718 35 00+48 22 718 35 01
(telefon)(fax)
info@cigames.comwww.cigames.com
(e-mail)(www)
118-15-85-759017186320
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-311 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31
DANE SKONSOLIDOWANE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów12 9119 5212 7782 082
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 1912 505902548
Zysk (strata) brutto5 0493 4771 086760
Zysk (strata) netto4 1242 733887598
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej12 3916 1842 6661 353
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-15 669-8 382-3 372-1 833
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-43-254-9-56
Przepływy pieniężne netto, razem-3 321-2 452-715-536
Aktywa trwałe103 54490 76722 25619 735
Aktywa obrotowe54 39361 34511 69113 338
Aktywa razem 157 937152 11233 94733 072
Kapitał własny 139 577135 10930 00029 375
Kapitał zakładowy 1 8291 829393398
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania18 36017 0033 9463 697
Zobowiazania długoterminowe6 6626 8391 4321 487
Zobowiązania krótkoterminowe 11 69810 1642 5142 210
Liczba akcji w tys szt182 943182 943182 943182 943
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,020,010,000,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)n/dn/dn/dn/d
DANE JEDNOSTKOWE
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów11 2379 0492 4181 979
Zysk (strata) z działalności operacyjnej4 3542 772937606
Zysk (strata) brutto5 2303 7931 125830
Zysk (strata) netto4 1353 079890673
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej10 3884 6962 2351 027
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-13 112-6 801-2 821-1 488
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-43-254-9-56
Przepływy pieniężne netto, razem-2 767-2 359-595-516
Aktywa trwałe108 24697 69323 26621 240
Aktywa obrotowe55 68959 02811 97012 834
Aktywa razem 163 935156 72135 23634 074
Kapitał własny 135 457131 08329 11528 500
Kapitał zakładowy 1 8291 829393398
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania28 47825 6386 1215 574
Zobowiazania długoterminowe6 7226 9271 4451 506
Zobowiązania krótkoterminowe 21 75618 7114 6764 068
Liczba akcji w tys szt182 943182 943182 943182 943
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł./EUR) 0,020,020,000,00
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł./EUR)n/dn/dn/dn/d

W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
PlikOpis
GK CI Games_1Q 2022_25.05.2022_PL.pdfKwartalny raport okresowy CI Games S.A. za I kwartał 2022
CI Games Capital Group_1Q2021_25.05.2022_ENG.pdfENG Kwartalny raport okresowy CI Games S.A. za I kwartał 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-05-25Marek TymińskiPrezes Zarządu
2022-05-25Monika RumianekCzłonek Zarządu
2022-05-25David BroderickWiceprezes Zarządu


ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk