• Odbierz prezent
CI Games spółka

Najdłużej notowana na GPW spółka z branży gier – CI Games przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r. W ostatnich latach spółka skupia się na nowej strategii. Jakie cele ma spółka na najbliższy rok?

 

28 marca w godzinach wieczornych spółka CI Games opublikowała raport roczny za 2018 r. W ujęciu skonsolidowanym przychody ze sprzedaży wyniosły 21,99 mln zł wobec 103,03 mln zł w 2017 r. W 2018 r. spółka wykazała stratę z działalności operacyjnej w wysokości 22,38 mln zł wobec zysku wynoszącego 12,71 mln zł w 2017 r. W 2018 r. strata netto wyniosła 22,69 mln zł wobec zysku netto w 2017 r. wynoszącego 5,45 mln zł.

 

Nowa strategia i dalsze plany spółki

W liście do akcjonariuszy napisano, że w całej Grupie CI Games w 2018 r. zaszły istotne zmiany w związku z przyjęciem nowej strategii. Została ona przyjęta w lipcu 2017 r. i zaktualizowana w grudniu 2018 r. W ramach tej strategii uległo znacznemu zmniejszeniu wewnętrzne studio produkcyjne CI Games. Zespół liczący wcześniej ponad 100 osób, obecnie składa się z około 30 specjalistów, w większości osób z wieloletnim doświadczeniem przy produkcji gier z gatunku shooter.

Obecnie wewnętrzne studio spółki pracuje nad następną grą z serii SGW – „Sniper Ghost Warrior Contracts”. Prace nad grą odbywają się przy wsparciu zewnętrznych studiów produkcyjnych. Gra ukaże się w wersjach na konsole oraz PC w 2019 r. Spółka podpisała pierwsze umowy dystrybucyjne dotyczące tej gry na takie rejony, jak Wielka Brytania, Francja, Australia i Skandynawia.

W czerwcu 2018 r. spółka nawiązała współpracę ze studiem deweloperskim z Nowego Jorku – Defiant Studios, odpowiedzialnym za produkcję „Lords of the Fallen 2” w wersji na konsole i PC. Jak dodano w liście do akcjonariuszy, dotychczasowe prace nad tą grą idą zgodnie z planem.

W celu rozwijania działalności wydawniczej w Grupie CI Games w lipcu 2018 r. została powołana spółka zależna United Label S.A., która w czwartym kwartale 2018 r. zawarła umowy wydawnicze z czterema studiami deweloperskimi, dotyczące wydania czterech gier z gatunku indie.

W liście do akcjonariuszy podkreślono, że w 2018 r. nie miała miejsca żadna premiera. Miało to znaczący wpływ na wyniki finansowe. Przychody w wysokości 22 mln zł zostały osiągnięte dzięki sprzedaży gier z serii „Sniper” i „Lords of the Fallen”.

Spółka zdecydowała się na korektę wartości prac rozwojowych, dotyczącą dwóch gier. Odpisy te łącznie powiększyły stratę netto o 15 mln zł.

Spółka pochwaliła się dodatnimi przepływami pieniężnymi z działalności operacyjnej w wysokości 8,8 mln zł i inwestycją w prace rozwojowe wynoszącą ponad 24 mln zł.

 

Spółka CI Games jest pierwszym notowanym od 2007 r. na GPW producentem i wydawcą gier. Zasłynęła od 2010 r. serią gier „Sniper Ghost Warrior”, w których motywem przewodnim jest wcielenie się gracza w strzelca wyborowego. Jak do tej pory sprzedano ponad 7 mln egzemplarzy. Wprowadzona na rynek w 2014 r. gra „Lords of the Fallen” jest osadzona w świecie fantasy, a gracz może stosować różne style walki i korzystać z różnorodnej broni. Gra ta trafiła do ponad 9 mln graczy.

Notowania: CI Games SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:CIG/

Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk