• Odbierz prezent
Chiny- wskaźnik CPI się stabilizuje. Czy chińska gospodarka już zapomina o COVID-19?

Dzisiejszej nocy poznaliśmy najnowsze dane z chińskiej gospodarki za kwiecień:

Wskaźnik CPI r/r: 3,3% r/r (prognoza 3,7%; poprzednio: 4,3%)

Wskaźnik CPI m/m: -0,9% (prognoza: -0,5%; poprzednio: -1,2%)

Wskaźnik PPI: -3,1% m/m (prognoza: -2,6%; poprzednio: -1,5%)

Co to jest CPI?

Wskaźnik CPI (consumer price index) jest to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Oblicza się go na podstawie statystycznego koszyka przeciętnego gospodarstwa domowego. Ze wszystkich cen tak wyselekcjonowanych towarów i usług wylicza się średnią ważoną. Dzięki wskaźnikowi CPI możemy dokonywać pomiaru inflacji lub deflacji. Potocznie mówi się, że jest on miarą zmiany wartości nabywczej danej waluty lub też wskaźnikiem zmian kosztów utrzymania.

CPI Chin w przeszłości

Patrząc historycznie widać wyraźnie, że chiński wskaźnik CPI w ujęciu rocznym od kilku lat znajdował się przez większość czasu w przedziale pomiędzy 1%, a 3%. Po wystrzale z tego zakresu, który odbył się w listopadzie 2019 i kilku miesiącach powyżej, obecnie ponownie wraca on w charakterystyczne dla siebie rejony. Najwyższym odczytem zanotowanym w tym roku było 5,4% przypadające na 10 lutego. Spoglądając dalej wstecz, rekordowym poziomem od 2000 roku było 8,7% zanotowane 1 marca 2008 roku, natomiast najniższym -1,8% 1 sierpnia 2009 roku.

 Chiny CPI

Wykres: Wskaźnik CPI Chin r/r (od 2000 roku)

Działania Ludowego Banku Chin w sprawie inflacji

Ludowy Bank Chin tak samo jak inne banki centralne może kreować wzrost lub spadek inflacji. Do tego celu może posłużyć się na przykład krótkoterminową stopą procentową. Jest ona odpowiedzialna za koszt, jaki banki komercyjne ponoszą, pożyczając pieniądze od banku centralnego. W sytuacji kiedy krótkoterminowa stopa procentowa zostanie podniesiona, wtedy banki komercyjne swój zwiększony koszt przekładają na klienta, czyli kredyty na rynku są droższe. Automatycznie zmniejsza się wtedy ich dostępność, a w efekcie hamuje konsumpcja. W ten sposób uzyskujemy spadek popytu, za którym idzie spowolnienie lub zatrzymanie wzrostu cen i w efekcie końcowym spadek inflacji. W sytuacji przeciwnej, gdy krótkoterminowa stopa procentowa maleje, wtedy kredyty są tańsze i bardziej dostępne. Konsumpcja rośnie, a wraz z nią również inflacja.

Ostatnia decyzja w sprawie stóp procentowych w Chinach odbyła się 20 kwietnia 2020 roku. Tego dnia podstawowa stopa procentowa została obniżona z poziomu 4,05% na 3,85%.

Warto również zapoznać się z innymi wskaźnikami makroekonomicznymi opublikowanymi w ostatnim czasie z różnych gospodarek świata:

Stopy procentowe w Wielkiej Brytanii

Bilans handlowy Niemiec

Non Farm Payrolls w Stanach Zjednoczonych


Marcin Widerski

Redaktor portalu FXMAG

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk