• Odbierz prezent
CFI HOLDING S.A.: Rezygnacja osoby nadzorującej (2021-03-06 17:33)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr7/2021
Data sporządzenia: 2021-03-06
Skrócona nazwa emitenta
CFI HOLDING S.A.
Temat
Rezygnacja osoby nadzorującej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CFI Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej również: „Emitent”, „Spółka”) zawiadamia, że w dniu 5 marca 2021 roku do siedziby Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Grzegorza Dębowskiego w sprawie rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Jako przyczynę rezygnacji, Pan Grzegorz Dębowski wskazał brak możliwości czynnego zaangażowania się w pracę Rady Nadzorczej CFI Holding S.A. oraz ewentualny konflikt interesów, w związku z powołaniem na funkcję członka zarządu Związku Pracodawców Business & Science Poland.MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CFI HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CFI HOLDING S.A.Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-055Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Teatralna10-12
(ulica)(numer)
71 327 55 1171 352 63 21
(telefon)(fax)
intakus@intakus.plwww.intakus.pl
(e-mail)(www)
898-10-51-431930175372
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-06Joanna Feder-KawczyńskaPrezes ZarząduJoanna Feder-Kawczyńska

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk