• Odbierz prezent
CFG: Jednostkowy raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy (2022-05-26 20:37)
fot. freepik.com
Zarząd Spółki CreativeForge Games S.A. z siedzibą w Warszawie w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2021 rok obrotowy.

Zgodnie z § 5 ust. 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect", Emitent sporządził sprawozdanie zarządu na temat działalności emitenta oraz sprawozdanie zarządu na temat działalności grupy kapitałowej emitenta w formie jednego dokumentu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2022-05-26 20:37:56Piotr KarbowskiPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk