• Odbierz prezent
Ceny zbóż na wysokich poziomach! Notowania kukurydzy w maju osiągnęły drugi najwyższy w historii poziom. Czy nadchodzący czas będzie jeszcze lepszy dla tego segmentu?

NAPIĘTY BILANS ZBÓŻ NA ŚWIECIE

Światowa produkcja zbóż według USDA w sez. 2021/22 może wzrosnąć o 3,1% r/r do 2,798 mld t. Zwiększyć mają się przede wszystkim zbiory kukurydzy (+5,8%, r/r, por. tabela). Prognozy zakładają zdecydowanie wyższe zbiory kukurydzy na Ukrainie (+24% r/r do 37,5 mln t) oraz mimo obaw o konsekwencję suszy, większe zbiory w Brazylii (+20% r/r). Na wzrost produkcji pszenicy (+2,4% r/r) przekładają się zdecydowanie wyższe zbiory w UE (+9,2% r/r) i wzrost w USA (+4,0% r/r). Na rekordowym poziomie 86 mln t ukształtuje się produkcja w Rosji. W Polsce na ogół dobre (podobnie jak przed rokiem) przezimowanie zbóż, brak zagrożenia suszą rolniczą pozwalają zakładać relatywnie wysoki poziom plonów w 2021 (por. Aneks). Niemniej, według GUS powierzchnia upraw zbóż ozimych w Polsce pod zbiory w 2021 zmalała o 5% r/r, a rzepaku o 10,3% r/r, co hamować będzie wzrosty produkcji.

Wzrost światowej produkcji nie przyczyni się do istotnej poprawy światowego bilansu zbóż. Zapasy końcowe pszenicy na koniec sez. 2021/22 będą o 1,1% wyższe niż w sez. 2020/21, a w przypadku kukurydzy o 3,1% r/r. Wskaźnik zapasy końcowe do zużycia pszenicy ukształtować się może na najniższym poziomie od sez. 2016/17, natomiast w przypadku kukurydzy, będzie to drugi najniższy poziom od sez. 2013/14 (por. tabela).

SILNY EKSPORT ZBÓŻ Z POLSKI

Polski eksport zbóż w pierwszych 3 kwartałach sez. 2020/21 w ujęciu wolumenowym wzrósł o 39% r/r do 7,43 mln t. Oznacza to, że już przekroczył rekordowy poziom z sez. 2019/20 (7,17 mln t). Sprzyjały temu rekordowo wysokie zbiory w Polsce wobec spadku w pozostałych krajach UE oraz wysoki popyt poza UE-27. 1q21 przyniósł jednak spowolnienie dynamiki do +8,5% r/r. Co ciekawe, w 1q21 zmalał wolumen eksportu polskiej pszenicy, asprzedaż zbóż napędzał większy eksport żyta (+58% r/r), kukurydzy (+47% r/r) oraz jęczmienia (ponad 11-krotny wzrost).

Światowy popyt na zboża napędzany jest wysokim importem w Chinach. Według USDA Chiny będą odpowiadać za całość wzrostu światowego handlu pszenicą w sez. 2020/21 (+5,2 mln t) oraz kukurydzą (+16,3 mln t).

KONTYNUACJA PODWYŻEK CEN ZBÓŻ

Wskutek utrzymującego się wysokiego zapotrzebowania na rynkach zagranicznych w 1q20 przeciętna cena pszenicy konsumpcyjnej w Polsce wzrosła o 25,2% r/r a średnio w kwietniu i maju o 16,2% r/r. Ceny kukurydzy paszowej wzrosły odpowiednio o 29% r/r i 31% r/r - średnio w maju były najwyższe od sierpnia’11 (1002 zł/t) stanowiąc drugi miesięczny poziom w historii.

PERSPEKTYWY 2H21

Ceny zbóż prawdopodobnie będą utrzymywać na wyższym poziomie niż przed rokiem co najmniej do końca 2021. Przeciętna cena skupu pszenicy w 2h21 może być o 13-16% wyższa r/r. Niski poziom zapasów i rosnące zapotrzebowanie na świecie, w tym wysoki popyt w Chinach, wskazują na wciąż napięty bilans ziarna pszenicy i kukurydzy. W kierunku wzrostów oddziałuje narastająca presja kosztowa wynikająca z rosnących cen ropy oraz nawozów (wysokie ceny gazu). Niższe wsparcie ze strony słabego złotego, możliwa wyższa lokalnie produkcja (UE, w tym możliwy wysoki poziom zbiorów w Polsce) mogą jednak hamować podwyżki cen


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk