• Odbierz prezent
Ceny mieszkań: o ile wzrosną w 2022? Zobacz kluczowe czynniki wpływające na ceny mieszkań w perspektywie roku
fot. freepik.com

W scenariuszu bazowym zakładamy wzrost cen o 3% w 2022

W scenariuszu bazowym zakładamy wzrost cen mieszkań o 3% w 2022, a więc poniżej prognozowanego poziomu inflacji. Na prognozę składają się: (1) wolno rosnąca podaż mieszkań z uwagi na wysokie koszty budowy (wysokie ceny działek, wysokie koszty materiałów i pracy; dwa ostatnie czynniki wzmacnia konflikt w Ukrainie, którego skutkiem są zaburzenia na rynkach pracy i materiałów budowlanych), jak i być może wstrzymywanie się deweloperów z wchodzeniem w warunkach niepewności w nowe, wieloletnie projekty; (2) zaostrzone normy efektywności energetycznej budynków i koszty DFG, które deweloperzy uwzględnią w cenach mieszkań; (3) wyraźny spadek popytu na mieszkania w warunkach szybkich podwyżek stóp procentowych oraz powściągliwości konsumentów związanej z wojną na wschodzie Europy; (4) spadek dostępności cenowej mieszkań; (5) spadek zdolności kredytowej w wyniku podwyżek stóp procentowych oraz ostatnich zaleceń KNF dla banków.

 

 

 

Duży obszar niepewności utrudnia ocenę przyszłych tendencji cenowych na rynku mieszkaniowym

W ocenie tendencji cenowych na rynku mieszkaniowym po inwazji Rosji na Ukrainę w końcu lutego nastąpił duży wzrost znaczenia czynnika niepewności. Trudne do przewidzenia zmiany po stronie popytu (zachowania gospodarstw domowych w słabo przewidywalnym otoczeniu ekonomicznym, potrzeby mieszkaniowe uchodźców wojennych), jak i podaży (duża presja kosztów budowy) utrudniają ocenę przyszłych tendencji cen mieszkań.

 

Ceny mieszkań: o ile wzrosną w 2022? Zobacz kluczowe czynniki wpływające na ceny mieszkań w perspektywie roku  - 1

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: “Nieruchomości Mieszkaniowe / Analizy Nieruchomości”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk