• Odbierz prezent
Ceny mieszkań i sytuacja na rynku nieruchomości mieszkaniowych: rynek mocno dotknięty przez pandemię COVID-19; dynamiczny rozwój nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce!
fot. freepik.com

W III kw. 2021 r. oddano do użytkowania[1] w Polsce wysoką liczbę ok. 58,7 tys. mieszkań, jednak 0,8% niższą względem III kw. 2020 r. (por. wykres 52). Oddawano głównie mieszkania na sprzedaż i wynajem (62%) oraz indywidualne (36%). Liczba 71,8 tys. mieszkań, których budowę rozpoczęto[2] również była wysoka, zbliżona do historycznie wysokiej w III kw. 2020 r. (por. wykres 53). Tu także dominowały mieszkania na sprzedaż i wynajem (56%) oraz indywidualne (39%). Należy dodać, że rozpoczęta budowa mieszkań wzrosła w Warszawie (udział 15% wobec 11% w III kw. 2020 r.) oraz pozostałej Polsce (udział 55% wobec 51% w III kw. 2020 r.), natomiast spadła w dużych miastach (udział 20% wobec 23% w III 2020 r.).

Wysokie szacowane stopy zwrotu z projektów mieszkaniowych oraz utrzymujący się popyt inwestycyjny i konsumpcyjny przyczyniały się do historycznie wysokiego wzrostu liczby wniosków o wydawanie kolejnych pozwoleń na budowę mieszkań[3]. Udzielono pozwolenia głównie na budowę mieszkań na sprzedaż i wynajem (62% udział w całości pozwoleń) oraz indywidualnych (37%udział w całości pozwoleń). Udział udzielonych pozwoleń na budowę mieszkań spółdzielczych był niemal zerowy w omawianym okresie. Udział pozwoleń na budowę mieszkań zmniejszył się nieznacznie w Warszawie (8%), 6 i 10 miastach (odpowiednio 21% i 13%), natomiast zwiększył się do 58% w pozostałej Polsce. Oznacza to, że wobec problemów z terenami budowlanymi na obszarze dużych miast budynki mieszkalne są budowane poza ich granicami administracyjnymi. Wysoka liczba pozwoleń na budowę w dużym stopniu była też efektem zarówno nadrabiania ich niedoborów będących skutkiem ograniczeń związanych z COVID-19, opóźnionej realizacji wniosków o wydanie pozwolenia złożonych przed końcem 2020 r., w tym przed zmianą regulacji dotyczących wymogów efektywności energetycznej budynków[4] , jak i nadal zgłaszanego wysokiego popytu.

Rynek nieruchomości komercyjnych został mocno dotknięty przez pandemię COVID-19, a związane z nią ograniczenia w działalności handlowej i działalności przedsiębiorstw miały wpływ na czynsze i transakcje sprzedaży nieruchomości oraz będą odczuwalne w dłuższym okresie.

Na największych rynkach nieruchomości biurowych w III kw. 2021 r. zwiększyły się nierównowagi wynikające z nadmiaru podaży powierzchni do wynajęcia w stosunku do popytu na nią. Podaż nowych powierzchni oraz powierzchni w budowie nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, jednak na rynku obserwuje się mniejszą aktywność najemców. Według informacji firm doradczych, na koniec omawianego okresu całkowita podaż powierzchni biurowej na największych rynkach biurowych[5] wyniosła ok. 12 mln mkw., a w budowie było ok. 1,2 mln mkw. Stopa pustostanów na największych rynkach kształtowała się na poziomie 13,5% (wobec 12,9% w II kw.) a w Warszawie wyniosła 12,5%17, tj. pozostała na poziomie z poprzedniego kwartału. Stopa pustostanów powierzchni biurowej zależy od wieku[6] oraz, przede wszystkim, od lokalizacji[7] biurowca. Budowa prawie 10% dodatkowej powierzchni nie oznacza automatycznego wzrostu pustostanów, jednak będzie ona generować istotną konkurencję o najemców, szczególnie dla starszych i gorzej zlokalizowanych budynków. W konsekwencji, obok wzrostu pustostanów będziemy obserwowali wycofywanie tej powierzchni z rynku lub przekształcanie jej w rynkowo atrakcyjną, w tym mieszkaniową

Sektor handlowy w II kw. 2021 r. wciąż odczuwał skutki pandemii COVID-19, które nałożyły się na, już wcześniej rozpoczęte, zmiany na rynku, to jest rozwój handlu przez Internet. Zasoby nowoczesnej powierzchni handlowej na koniec III kw. 2021 r. wyniosły ponad 12,2 mln mkw., co przekłada się na nasycenie 320 mkw./1000 mieszkańców[8]. W budowie było natomiast ok. 400 tys. mkw.[9] nowoczesnej powierzchni handlowej. Ten niski przyrost nowych powierzchni może oznaczać, że inwestorzy uznają rynek za nasycony. Potwierdza to również pojawianie się projektów przekształcających istniejące centra handlowe w centra handlowo-usługowo-rozrywkowe. Problemem tego sektora jest więc utrzymanie dotychczasowych klientów, a w mniejszym stopniu konkurencja z nowymi projektami.

Rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej w Polsce, kolejny kwartał, pozostał w fazie dynamicznego rozwoju, a popyt i podaż także utrzymywały się na wysokim poziomie. Rynek nowoczesnej powierzchni magazynowej zyskuje na zmianach w nawykach konsumentów obserwowanych już wcześniej, a przyspieszonych przez pandemię. Dynamicznie rozwija się segment magazynów zlokalizowanych w obszarach miejskich, w tym dość bliskich lokalizacji, w celu skróceniu czasu dostawy produktów do klienta. Na koniec III kw. 2021 r. całkowite zasoby rynku powierzchni magazynowej wzrosły do 22,6 mln mkw., a w budowie znajdowało się ponad 3,6 mln mkw. nowoczesnej powierzchni magazynowej. Stopa pustostanów w całym kraju odnotowała dalszy spadek do poziomu 4,9%[10] wobec 5,6% w II kw. 2021 r.

Szacowana wartość transakcji nieruchomości komercyjnych nabytych w celach inwestycyjnych[11], tj. przeznaczonych na wynajem, w III kw. 2021 r. wyniosła ok. 3,1 mld euro. Około 59,9% wartości transakcji dotyczyło powierzchni magazynowych, 26,9% powierzchni biurowych, natomiast tylko 14,9% transakcji dotyczyło powierzchni handlowych.

Ekspozycja sektora finansowego na nieruchomości dla przedsiębiorców (kredyty dla deweloperów mieszkaniowych, na nieruchomości biurowe, handlowe, magazynowych i inne) występuje w dwóch głównych formach. Pierwsza jest związana z finansowaniem danej nieruchomości przez udzielony na nią kredyt. Zazwyczaj w takim przypadku kredyt zabezpieczony jest na danej nieruchomości, ale możliwe są też alternatywne formy zabezpieczenia. Drugą formą ekspozycji banków są kredyty zaciągnięte przez przedsiębiorstwa na różne cele, ale zabezpieczone na nieruchomościach.

 

 

***Materiał pochodzi z raportu NBP: “Informacja o cenach mieszkań i sytuacji na rynku nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych w Polsce w III kwartale 2021 r.”, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz cały raport

 

 

 1. 2 Według danych GUS w Polsce w III kw. 2021 r. oddano do użytkowania ok. 58,7 tys. mieszkań, tj. mniej o ok. 0,5 tys. względem III kw. 2020 r., jednak więcej o ok. 6,2 tys. względem poprzedniego kwartału. Łącznie w ostatnich czterech kwartałach oddano do użytkowania ok. 230,0 tys. mieszkań, tj. ok. 12,0 tys. więcej niż w tym samym okresie ub. r. (wzrost r/r o 5,5%).

 2. 3 Według danych GUS w Polsce w III kw. 2021 r. rozpoczęto budowę ok. 71,8 tys. mieszkań, tj. o ok. 4,4 tys. więcej względem III kw. 2020 r., jednak mniej o ok. 9,1 tys. względem poprzedniego kwartału. Łącznie w ostatnich czterech kwartałach rozpoczęto budowę ok. 272,8 tys. mieszkań, tj. ok 46,6 tys. więcej niż w tym samym okresie ub. r. (wzrost r/r o 20,6%)

 3. Według danych GUS w Polsce w III kw. 2021 r. wydano ok. 83,5 tys. pozwoleń na budowę mieszkań, tj. więcej o ok. 14,1 tys. względem III kw. 2020 r. jednak mniej o ok. 3,6 tys. względem poprzedniego kwartału. Łącznie w ostatnich czterech kwartałach wydano ok. 339,6 tys. pozwoleń, tj. ok. 80,6 tys. więcej niż w tym samym okresie ub. r. (wzrost r/r o 31,1%).

 4. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (par. 329), od dnia 1 stycznia 2021 r. obowiązuje nowy standard energetyczny oraz obniżona zostaje wartość energii pierwotnej (tzw. wskaźnik EP).

 5. Dziewięć rynków biurowych to: Warszawa, Kraków, Wrocław, Trójmiasto, Katowice, Łódź, Poznań, Szczecin, Lublin.

 6. Cushman & Wakefield, Marketing jako jeden z kluczowych czynników wspierających proces modernizacji starszych budynków biurowych, 2018.

 7. Por. Knight Frank, Raport Polska Rynek Komercyjny I połowa 2018.

 8. Szacunkowo jest to wartość o 15% niższa od średniej dla całej Unii Europejskiej

 9. Por. Raport Colliers International: Market Insights, III kw. 2021, Polska.

 10. Por. Raport Colliers International: Market Insights, III kw. 2021, Polska.

 11. Na podstawie danych Comparables.pl. Powyższe inwestycje dotyczą sprzedaży całej funkcjonującej spółki, która wynajmuje budynek i czerpie z tego tytułu przychody. Takie transakcje odbywają się pomiędzy: 1/ deweloperem, który skomercjalizował nieruchomość i sprzedaje ją inwestorowi, lub 2/ dwoma inwestorami.


Wiadomości z Narodowego Banku Polskiego

Polski bank centralny z siedzibą główną w Warszawie. NBP jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa. NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk