• Odbierz prezent
Ceny mieszkań: czy to się jeszcze opłaca? Zobacz pesymistyczny scenariusz dla rynku mieszkaniowego! Na to musisz uważać inwestując w nieruchomości
fot. freepik.com

Scenariusz pesymistyczny wiąże się z szokową reakcją na kolejne podwyżki stóp procentowych w odpowiedzi na szybko rosnącą inflację. Zahamowanie popytu na mieszkania zbiegłoby się ze stopniowo rosnącą dużą podażą mieszkań wystawianych na rynek (projekty rozpoczynane w 2021 w warunkach boomu mieszkaniowego) i skutkowałoby gwałtownymi spadkami cen mieszkań.

Pesymistyczny scenariusz wzmocniłoby też silne pogorszenie sytuacji gospodarczej na skutek kolejnej fali epidemii ze zmodyfikowanym wirusem (jednocześnie przy ograniczonym stopniem zaszczepienia populacji), a także niekorzystne zmiany w makroekonomicznym otoczeniu zewnętrznym.

Analiza wyników ankiety NBP do przewodniczących Komitetów Kredytowych wskazuje, że w 3q21 większość ankietowanych banków zaostrzyła kryteria udzielania kredytów mieszkaniowych. Głównym czynnikiem skłaniającym je do zaostrzenia polityki kredytowej było wdrożenie znowelizowanej od 1 lipca br. Rekomendacji S (w szczególności skrócenie maksymalnego okresu, dla którego badana jest zdolność kredytowa kredytobiorcy). Restrykcyjność polityki łagodziły jednak pozytywne prognozy sytuacji gospodarczej i presja konkurencji. Popyt na kredyt był wzmacniany prognozami sytuacji na rynku mieszkaniowym i poprawą sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Niemniej banki odczuwały również negatywny wpływ na popyt na kredyty wykorzystywania alternatywnych źródeł finansowania.

Przewidywania na 4q21 zakładają zaostrzenie polityki kredytowej i spadek popytu na kredyty mieszkaniowe, wiązany z decyzjami NBP odnośnie polityki pieniężnej.

W krótkim okresie przejściowa poprawa demografii w niektórych dużych miastach może wzmocnić popyt na mieszkania. Te zmiany mają charakter przejściowy, z roku na rok coraz silniej będą widoczne prognozowane trendy demograficzne na najbliższe kilka dekad – spadek liczby ludności Polski i starzenie się społeczeństwa. Czynnikiem, który mógłby osłabić negatywne trendy demograficzne, jest większa skala kontrolowanej imigracji do Polski.

Konsekwencją epidemii jest m.in. okresowe usztywnienie ruchu granicznego, które ograniczyło przyjazdy cudzoziemców do pracy, powodując osłabienie popytu na wynajem, jak i zakup mieszkań.

 

***Materiał pochodzi z raportu PKO BP: Nieruchomości Mieszkaniowe, Analizy Nieruchomości, którego pełną zawartość możesz zobaczyć i pobrać klikając w poniższy przycisk:

Pobierz raport


PKO Bank Polski - Analizy Rynkowe

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Wg wstępnych danych na koniec 2020 r. jego skonsolidowany zysk netto wyniósł 2,65  mld zł a wartość aktywów 382 mld zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku oszczędności (18,4 proc.), kredytów (17,6 proc.), w rynku leasingowym (11,2 proc.) oraz w rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych (22,2 proc.). Posiadając ponad 9,51 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debetowych i kredytowych w Polsce. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która na koniec 2020 r. miała ponad 5 mln aktywnych aplikacji, PKO Bank Polski jest najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Silną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Maklerski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. 
Autora możesz obserwować na LINKEDIN FACEBOOK TWITTER

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk