• Odbierz prezent
CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zawarcie umowy zastawu rejestrowego (2021-02-19 16:05)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr6/2021
Data sporządzenia:2021-02-19
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Zawarcie umowy zastawu rejestrowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2021 w sprawie przydziału obligacji serii B oraz raportów wcześniejszych dotyczących emisji obligacji serii B (Obligacje), Zarząd Centrum Finansowego S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 lutego 2021 r. Emitent zawarł z administratorem zastawu umowę zastawu rejestrowego na zabezpieczenie Obligacji.

Przedmiotem zastawu są 2 pakiety wierzytelności posiadanych przez Emitenta. Najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 7.410.000,00 PLN (słownie: siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych). Przedmiot zastawu został wyceniony przez zewnętrzny podmiot wyceniający na kwotę 8.664.204,00 PLN (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście cztery złote) wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Umowa zastawnicza zawiera standardowe zapisy dla tego rodzaju umów.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzybowska87
(ulica)(numer)
(22) 427 73 74
(telefon)(fax)
centrum.finansowe@cfsa.pl
(e-mail)(www)
5272579235141482716
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-19Piotr SzynalskiPrezes ZarząduPiotr Szynalski
2021-02-19Beata BorowieckaWiceprezes ZarząduBeata Borowiecka

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk