• Odbierz prezent
CENTRUM FINANSOWE S.A.: Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Spółki Strategii Centrum Finansowe S.A. na lata 2021 - 2023 (2021-03-29 13:55)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Zatwierdzenie przez Radę Nadzorczą Spółki Strategii Centrum Finansowe S.A. na lata 2021 - 2023
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W ślad za raportem bieżącym nr 13/2021 z dnia 22 marca 2021 r., Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 marca 2021 r. roku, działając na podstawie § 21 lit. n) Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Strategii Spółki Centrum Finansowe S.A. na lata 2021 – 2023 („Strategia”), przyjętej na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 22 marca 2021 r.
Zgodnie z przyjętym dokumentem Strategii, cele strategiczne Spółki obejmować będą:
1. Zwiększenie wartości Spółki oraz umocnienie jej pozycji na rynku obrotu wierzytelnościami oraz
2. Rozwój nowych segmentów usług,
- które to cele będą realizowane poprzez:
a) zdywersyfikowany zakup nowych pakietów wierzytelności,
b) obsługę sekurytyzowanych wierzytelności,
c) rozszerzenie usług skierowanych do banków spółdzielczych,
d) optymalną strukturę finansowania i stabilną strategię płynności finansowej;
e) wprowadzenie polityki dywidendowej zakładającej intencję stabilnego realizowania przez Spółkę wypłat dywidendy, z zachowaniem zasad ostrożnego zarządzania,
f) rozwój narzędzi informatycznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzybowska87
(ulica)(numer)
(22) 427 73 74
(telefon)(fax)
centrum.finansowe@cfsa.pl
(e-mail)(www)
5272579235141482716
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-29Piotr Szynalski
Prezes Zarządu
2021-03-29Beata BorowieckaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk