• Odbierz prezent
CENTRUM FINANSOWE S.A.: Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów (2021-03-15 13:55)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr12/2021
Data sporządzenia: 2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
CENTRUM FINANSOWE S.A.
Temat
Wpis zastawu rejestrowego do rejestru zastawów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021 w sprawie zawarcia umowy zastawu rejestrowego oraz raportów bieżących o emisji obligacji serii B („Obligacje”), Zarząd Spółki Centrum Finansowe S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o otrzymaniu z Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie postanowienia z 4 marca 2021 roku o wpisaniu zastawu rejestrowego do rejestru zastawów. Zastaw rejestrowy został ustanowiony w celu zabezpieczenia Obligacji, na dwóch pakietach wierzytelności posiadanych przez Emitenta. Najwyższa suma zabezpieczenia, do której można żądać zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia, wynosi 7.410.000 (słownie: siedem milionów czterysta dziesięć tysięcy) PLN.
Wg ostatniej wyceny, dokonanej przez zewnętrzny podmiot wyceniający, sporządzonej na dzień 31 grudnia 2020 r. pakiety wierzytelności stanowiące przedmiot zabezpieczenia Obligacji warte są 8.664.204,00 (słownie: osiem milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście cztery) PLN.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CENTRUM FINANSOWE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CENTRUM FINANSOWE S.A.Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00 - 844Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Grzybowska87
(ulica)(numer)
(22) 427 73 74
(telefon)(fax)
centrum.finansowe@cfsa.pl
(e-mail)(www)
5272579235141482716
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Piotr Szynalski
Prezes Zarządu
2021-03-15Beata BorowieckaWiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk