• Odbierz prezent
Cena złota? 2300USD za uncję! Zobacz prognozy na nadchodzący 2021 rok. Kolejny wielki przełom?
Z artykułu dowiesz się:

- ile może kosztować złoto w 2021 roku

- o innych prognozach na 2021 rok 

  • W 2021 roku przewidujemy powrót gospodarki i dochodów przedsiębiorstw do poziomów sprzed pandemii
  • Inwestorzy powinni rozważyć dywersyfikację swoich portfeli, wychodząc poza duże spółki amerykańskie, obligacje o niskiej rentowności oraz dolara amerykańskiego
  • Oczekujemy, że niektóre obszary inwestycyjne, które w 2020 roku pozostawały w tyle stawki, będą miały największy potencjał wzrostu w roku 2021, w szczególności akcje w branżach cyklicznych i spółek o średniej kapitalizacji
  • Inwestorzy poszukujący nowych, przełomowych rozwiązań powinni zainteresować się sektorami FinTech, GreenTech, HealthTech czy 5G

Zurych, 17 listopada 2020 roku – UBS, wiodący globalny podmiot w sektorze Wealth Management, oczekuje, że w roku 2021 gospodarka i zyski przedsiębiorstw powrócą do poziomów sprzed pandemii po bieżącym, bezprecedensowym roku.

Według prognozy na następny rok („Year Ahead”) publikowanej przez główne biuro inwestycyjne UBS Global Wealth Management, w scenariuszu bazowym, połączenie działań fiskalnych, utrzymujących się niskich stóp procentowych i pojawienie się na rynku szczepionki powinno przynieść ponadprzeciętne zwroty dla małych i średnich przedsiębiorstw, wybranych akcji z sektora finansowego i energetycznego oraz firm z sektorów przemysłowych i dóbr luksusowych.

Główne rekomendacje zamieszczone w raporcie to m.in.:

  • Dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych na nadchodzący okres, zwiększająca udział akcji i wychodząca poza odporne, duże firmy amerykańskie, które dominowały w 2020 roku. Inwestorzy powinni myśleć globalnie, szukać potencjału w przedsiębiorstwach, które będą nadrabiać zaległości i stawiać na nowych liderów w dłuższej perspektywie.
  • Dywersyfikacja poprzez wychodzenie poza niskooprocentowane depozyty gotówkowe i obligacje, jak również szukanie zysków z obligacji skarbowych denominowanych w dolarach amerykańskich na rynkach wschodzących, z azjatyckich wysokooprocentowanych obligacji oraz z wybranych obligacji typu crossover, będących na granicy między papierami inwestycyjnymi i spekulacyjnymi.
  • Przygotowanie się na słabszego dolara amerykańskiego. Inwestorzy powinni dokonać dywersyfikacji w ramach walut krajów G10 lub wybranych walut rynków wschodzących i złota.

Rynek prywatny i zrównoważone inwestycje mogą stanowić cenne uzupełnienie portfeli inwestorów. Wchodząc w 2021 rok, UBS nadal preferuje inwestycje w zrównoważony rozwój dla klientów prywatnych inwestujących globalnie.

Mark Haefele, Chief Investment Officer w UBS Global Wealth Management, podkreśla: „Uważamy, że rok 2021 będzie „rokiem odnowy”. Powrót wzrostu gospodarczego, ekspansywna polityka fiskalna i monetarna oraz zmiany przywódców politycznych oznaczają, że w 2021 roku powinniśmy się spodziewać nowych liderów na rynku. Patrząc poza nadchodzący rok, inwestorzy powinni również brać pod uwagę sektory przechodzące transformację technologiczną. Mijająca dekada skupiała się na inwestycjach w same technologie. Sądzimy, że w rozpoczynającej się dekadzie należy się skoncentrować na inwestycjach w firmy, które zamierzają podważyć status quo w innych branżach”.

Kolejny wielki przełom

W perspektywie następnej dekady inwestorzy stoją w obliczu świata bardziej zadłużonego, głębiej podzielonego, bardziej lokalnego, ale także bardziej cyfrowego i, pod pewnymi względami, bardziej zrównoważonego.

Z punktu widzenia inwestycyjnego korzystne mogą być kierunki rozwoju przyspieszone przez pandemię COVID-19, które pomogą tworzyć nową, odnawialną przyszłość, szczególnie w sektorach przechodzących gwałtowne przemiany technologiczne. Niezależnie od tego, czy będzie to przejście na gospodarkę zeroemisyjną, zwiększone zapotrzebowanie na bardziej efektywny i holistyczny system opieki zdrowotnej, czy też dążenie do dalszej cyfryzacji usług finansowych, oczekuje się, że firmy podlegające tym trendom osiągną w dłuższej perspektywie ponadprzeciętny wzrost. Do 2035 roku samo przejście na 5G powinno stworzyć 13,2 bln USD ekonomicznej wartości dodanej.

Analiza scenariuszy

Scenariusz pozytywny

Scenariusz umiarkowany

Scenariusz negatywny

Propozycje inwestycyjne

Dywersyfikacja na kolejny okres (str. 23)

Przygotowanie się na słabszego dolara amerykańskiego (str. 30)

Inwestycje w kolejne przełomowe rozwiązania (str. 41)

Poszukiwanie zysku (str. 27)

Nabywanie udziałów w sektorach zrównoważonego rozwoju (str. 51)

Dywersyfikacja na prywatnych rynkach (str. 53)

Zdywersyfikowana strategia zabezpieczająca, w tym złoto, strategie dynamicznej alokacji, o długim okresie wykupu i opcje (str. 26).

Wychodzenie z pandemii

W wiodących gospodarkach wysoce skuteczna szczepionka stanie się powszechnie dostępna do końca I kw. 2021 roku

Życie społeczne wróci do normy do końca II kw. 2021 roku
PKB krajów rozwiniętych powróci do poziomów sprzed pandemii do końca 2021 roku

W wiodących gospodarkach wysoce skuteczna szczepionka stanie się powszechnie dostępna do końca II kw. 2021 roku

Kolejne fale COVID-19 wystąpią w pierwszej połowie roku, ale krótkoterminowe ograniczenia i mniejsze obawy społeczne pozwolą na normalizację życia społecznego wraz z wprowadzeniem szczepionki do końca III kw. 2021 roku

PKB krajów rozwiniętych powróci do poziomów sprzed pandemii do końca 2022 roku

Dostępność szczepionki zostanie opóźniona lub jej skuteczność będzie niższa niż pierwotnie sądzono

Utrzyma się powszechny strach przed COVID-19, a ograniczenia obejmujące działalność gospodarczą będą się powtarzać przez cały rok 2021, wskutek czego życie społeczne powróci do normy dopiero pod koniec roku 2021

PKB krajów rozwiniętych powróci do poziomów sprzed pandemii do końca 2023 roku

Polityka gospodarcza

Polityka banków centralnych pozostanie ekspansywna, choć w dalszej części roku będzie zmierzać w kierunku zaostrzenia

Niskie realne stopy procentowe i słabszy dolar pobudzą globalny wzrost

Banki centralne utrzymają politykę ekspansywną

Realne stopy procentowe pozostaną niskie i stabilne

Wsparcie poprzez politykę pieniężną zostanie zwiększone, by zrównoważyć skutki słabego wzrostu, ale może zostać zmniejszone, jeśli nieoczekiwanie wzrośnie inflacja

Realne stopy początkowo wzrosną, ale następnie spadną

Geopolityka

Rząd USA będzie w stanie uzgodnić większe niż oczekiwano porozumienie fiskalne, blisko 2 bln USD

USA za prezydentury Bidena rozpoczną częściową likwidację istniejących ceł na chiński eksport, wspierając globalny wzrost

Rząd USA zgodzi się na porozumienie fiskalne o wartości 500–1000 mld USD i nie podwyższy stawek podatkowych

W perspektywie długoterminowej stosunki USA-Chiny pozostaną problematyczne, ale polityka zagraniczna prezydenta elekta Joe Bidena będzie bardziej przewidywalna niż polityka jego poprzednika

Trwające spory o wynik wyborów w USA lub partyjny dyskurs polityczny spowodują niepewność co do polityki fiskalnej

Napięcia handlowe między USA a Chinami będą ponownie wzrastać, a fundamentalna rywalizacja geostrategiczna między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nie będzie hamowana przez nowe władze USA

Docelowe wartości klas aktywów na czerwiec 2021

S&P 500 (bieżący: 3532)

4000

3800

2900

Euro Stoxx 50 (bieżący: 3443)

3900

3600

2800

MSCI EM (bieżący: 1 192)

1390

1280

900

SMI (bieżący: 10 361)

11 500

11 000

8800

USD IG spread (bieżący: 82 pb)

60 pb

80 pb

200 pb

USD HY spread (bieżący: 422 pb)

350 pb

400 pb

700 pb

EMBIG spread (bieżący: 375 pb)

280 pb

340 pb

550 pb

EURUSD (bieżący: 1,18)

1,25

1,22

1,12

Złoto (bieżący: 1875 USD/uncja)

1600 -1700 USD/uncja

1950 USD/uncja

2200 -2300 USD/uncja

***

O UBS

UBS zapewnia doradztwo finansowe i rozwiązania dla zamożnych, instytucjonalnych i korporacyjnych klientów na całym świecie, a także indywidualnych w Szwajcarii. Strategia UBS koncentruje się na naszej wiodącej w skali globalnej działalności związanej z zarządzaniem majątkiem oraz czołowym banku uniwersalnym w Szwajcarii, które są wspierane przez Asset Management i Bank Inwestycyjny. Bank koncentruje się na przedsiębiorstwach, które posiadają silną pozycję konkurencyjną na swoich docelowych rynkach, są wydajne kapitałowo i wykazują atrakcyjny długoterminowy wzrost strukturalny lub posiadają dobre perspektywy rentowności.

 


UBS

UBS – szwajcarskie przedsiębiorstwo finansowe z głównymi oddziałami w Zurychu i Bazylei. Posiada biura także w Nowym Jorku. Zajmuje się bankowością prywatną, inwestycyjną i obrotem papierami wartościowymi. Powstał z połączenia Union Bank of Switzerland i Swiss Bank Corporation w czerwcu 1998.

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk