• Sklep
  • Odbierz prezent
rekomendacja dla noble bank
Z artykułu dowiesz się:

- Dlaczego analitycy DM BOŚ rekomendują sprzedaż akcji Getin Noble

DM BOŚ podtrzymał swoje rekomendacje - długoterminową fundamentalną SPRZEDAJ i krótkoterminową relatywną NIEDOWAŻAJ - dla akcji Getin Noble.  Cena docelowa w horyzoncie 12 miesięcy została jednak podniesiona z 1,12 PLN do 1,37 PLN. Dziś na otwarciu za akcję spółki płaciliśmy 1,46 PLN.

 

Analitycy DM BOŚ oczekują, że w  II kwartale spółka odnotowała straty na powtarzalnej działalności i prognozują, że podobna sytuacja utrzyma się w następnych kwartałach br.  Zakładają, że Getin Noble osiągnie próg rentowności dopiero w  przyszłym roku.

 

„Getin Noble znalazł się wśród nielicznych nieszczęśników, których przygniotła wysokość podatku bankowego i  zostali zmuszeni do wdrożenia planu restrukturyzacji. W  efekcie Bank uniknął zapłacenia podatku, ale mimo tego nie uszedł przed narastającymi stratami. Obecnie dostrzegamy dwa główne źródła problemów w  Banku; po pierwsze brak rentowności wynikający prawdopodobnie z  obciążenia nieściągalnymi długami. Tabela 1. Banki; Wpływ na zyski proponowanych rozwiązań restrukturyzacji kredytów hipotecznych udzielonych w walutach obcych (mln PLN) Ustawa spreadowa Procent całorocznych zysków w 2017 Fundusz Pomocy Kredytobiorcom (roczna stawka) Procent całorocznych zysków w 2017 BZ WBK 292,3 13% 219,2 10% Getin Noble 325,5 neg. 244,1 neg. mBank 430,8 36% 323,1 27% Millennium 356,8 53% 267,6 39% PKO BP 674,9 23% 506,2 17% Ogółem 3 240,00 - 2 430,00 - Źródło: szacunki DM BOŚ SA 3 Getin Noble Getin Noble aktualizuje swój plan restrukturyzacyjny pod kątem eliminacji słabych stron. Jednak naszym zdaniem nie istnieje proste rozwiązanie obecnych problemów i  kwestii słabej rentowności. Po drugie, w  porównaniu z  konkurencją Getin Noble ma raczej wątły bufor kapitałowy co w efekcie utrudnia niwelowanie wpływu nieprzewidzianych wydarzeń takich jak regulacje dotyczące restrukturyzacji portfela kredytów hipotecznych udzielanych w walutach obcych skrojone na polityczne życzenie. Na szczęście z uwagi na powolne tempo prac legislacyjnych sądzimy, że maleje prawdopodobieństwo przyjęcia niekorzystnych regulacji, które mogą uderzyć w  banki. Ponadto spekulacje prasowe sugerują, że pojawiają się nowe koncepcje charakteryzujące się bardziej zrównoważonym podejściem. Ostatecznie zakładamy, że wszelkie kapitałochłonne działania rządu na dużą skalę zmierzające do restrukturyzacji ekspozycji banków na kursy walut są raczej wykluczone zważywszy na bieżącą politykę gospodarczą i priorytety rządu koncentrującego się na inwestycjach.” – piszą analitycy DM BOŚ.

 

Getin Noble

getin noble

 

SYSTEM REKOMENDACYJNY DM BOŚ

  • Kupuj – fundamentalnie niedowartościowana (potencjał wzrostu [procentowa różnica pomiędzy 12M EFV i ceną rynkową] powyżej kosztu kapitału) + zidentyfikowane katalizatory, które powinny zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Trzymaj – albo (i) właściwie wyceniona, lub (ii) fundamentalnie niedowartościowana/przewartościowana, ale brak katalizatorów, które mogą zniwelować różnicę pomiędzy ceną rynkową a wyceną;
  • Sprzedaj – fundamentalnie przewartościowana (12M EFV
  • Przeważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot lepszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.
  • Neutralnie – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot zbliżony do zwrotu z benchmarku w ciągu następnego kwartału.
  • Niedoważaj – oczekujemy, iż inwestycja w akcje spółki da zwrot gorszy niż benchmark w ciągu następnego kwartału.

Jakub Wilk

Content Manager i redaktor portalu FXMAG.PL. Zwolennik łączenia analizy technicznej i fundamentalnej, ze szczególnym uwzględnieniem polityki banków centralnych. Pasjonat rynku metali szlachetnych.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk