• Odbierz prezent
Cena akcji JSW dramatycznie spada po publikacji wyników finansowych za 2018r! Zobacz jak mocno spadł zysk spółki akcyjnej!

14 marca Jastrzębska Spółka Węglowa opublikowała wyniki finansowe za 2018 r. Jak zostały one przyjęte przez rynek?

 

14 marca po sesji na GPW, Jastrzębska Spółka Węglowa przedstawiła wyniki finansowe za 2018 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 9,81 mld zł w 2018 r. wobec 8,88 mld zł rok wcześniej. Były wyższe o 10,5%. Wyższe przychody nie przełożyły się jednak na zysk spółki. Zysk operacyjny wyniósł 2,25 mld zł wobec 3,12 mld zł rok wcześniej. W 2018 r. zysk netto JSW wyniósł 1,76 mld zł wobec 2,54 mld zł w 2017 r. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 1,74 mld zł wobec 2,54 mld zł w roku poprzednim. W 2018 r. zysk na akcję to 14,80 zł wobec 21,62 zł w 2017 r.

 

Przychody ze sprzedaży węgla od odbiorców zewnętrznych w 2018 roku wyniosły 5,1 mld zł, co oznacza wzrost o 3,2% w porównaniu do 2017 roku. Jest on spowodowany przede wszystkim wzrostem średniej uzyskanej ceny sprzedaży węgla. Przychody ze sprzedaży koksu wyniosły 4,45 mld zł, co oznacza wzrost o 20,7% w porównaniu do 2017 roku. Na ten wzrost miał wpływ wzrost średniej ceny sprzedaży koksu o 17%.

Jednocześnie w 2018 r. wzrosły koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów o 1,3 mld zł, a więc o 23,1% w porównaniu do 2017 roku. Wpłynęły na to m. in. wyższe koszty produkcji węgla w jednostce dominującej. Zysk brutto ze sprzedaży w 2018 roku wyniósł 2, 87 mld zł i był niższy o 11,4% od zysku uzyskanego w 2017 roku.

W 2018 r. produkcja koksu wyniosła 3,6 mln ton, a produkcja węgla 15 mln ton. Sprzedano 3,5 mln ton koksu i 14,8 mln ton węgla.

 

W reakcji na przedstawione wyniki, na piątkowej sesji na GPW notowania akcji JSW w pierwszej godzinie handlu znalazły się ponad 4% na minusie.

FXMAG akcje jsw przedstawiła wyniki za 2018 r. spółka osiągnęła przychody 9,81 mld zł jsw jastrzębska spółka węglowa gpw wyniki finansowe 1


Tatiana Pasich

Absolwentka psychologii oraz finansów i rachunkowości, inwestor indywidualny. Lokuje kapitał głównie w małe spółki z dużym potencjałem wzrostu.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk