• Odbierz prezent
CELON PHARMA S.A.: Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lutego 2021 r. (2021-02-16 18:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr11/2021
Data sporządzenia: 2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 lutego 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Działając na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej [...] Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 16 lutego 2021 r. byli:

- Glatton sp. z o.o., która legitymowała się posiadaniem 30.003.531 szt. akcji Spółki, dających 45.003.531 głosów, stanowiących 75,01% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 89,62% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

- Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, który legitymował się posiadaniem 3.000.000 szt. akcji Spółki, dających 3.000.000 głosów, stanowiących 5,00% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz 5,97% głosów na tym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
227515933
(telefon)(fax)
info@celonpharma.comcelonpharma.com
(e-mail)(www)
1181642061015181033
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Maciej WieczorekPrezes ZarząduMaciej Wieczorek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk