• Odbierz prezent
CELON PHARMA S.A.: Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 16 lutego 2021 r. (2021-02-16 15:20)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-02-16
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Celon Pharma S.A. w dniu 16 lutego 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2021 roku wraz z załącznikami.

Wobec wykorzystania systemu elektronicznego liczenia głosów nie podjęto uchwały w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z podjętych uchwał.
Załączniki
PlikOpis
Uchwaly_NWZ_Celon_Pharma_SA_16-02-2021.pdfUchwały NWZ Celon Pharma S.A.
Zalacznik_do_uchwaly_nr_4_NWZ_Celon_Pharma_SA_16-02-2021_Opinia_Zarzadu.pdfZałącznik do Uchwały nr 4 NWZ Celon Pharma S.A.
Zalacznik_do_uchwaly_nr_6_i_7_NWZ_Celon_Pharma_SA_16-02-2021_Uzasadnienie.pdfZałącznik do Uchwały nr 6 i 7 NWZ Celon Pharma S.A
Zalacznik_do_uchwaly_nr_8_NWZ_Celon_Pharma_SA_16-02-2021_Polityka_wynagrodzen.pdfZałącznik do Uchwały nr 8 NWZ Celon Pharma S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
227515933
(telefon)(fax)
info@celonpharma.comcelonpharma.com
(e-mail)(www)
1181642061015181033
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-02-16Maciej Wieczorek
Prezes Zarządu
Maciej Wieczorek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk