• Odbierz prezent
CELON PHARMA S.A.: Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (2021-03-24 08:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-24
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego rozwoju terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2021 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Rozwój i wdrożenie do badań klinicznych i własnej działalności spółki innowacyjnego terapeutyku opartego o agonizm receptorów GPR40 w terapii bólu neuropatycznego (GRAPPA)”, przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 23 marca 2021 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie całkowity koszt realizacji projektu wynosi 42,3 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 22,2 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31 grudnia 2023 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu zostały przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 2/2021.MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)05-092
Kiełpin(kod pocztowy)
(miejscowość)Ogrodowa
2A(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)info@celonpharma.com

(e-mail)

(www)118-16-42-061
015181033(NIP)

(REGON)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-24Maciej WieczorekPrezes ZarząduMaciej Wieczorek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk