• Odbierz prezent
CELON PHARMA S.A.: Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym w tym powikłań COVID-19 (2021-03-31 08:51)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Podpisanie umowy z NCBR o dofinansowanie projektu dotyczącego kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym w tym powikłań COVID-19
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie wyboru przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) do dofinansowania projektu: „Walidacja in vivo, rozwój toksykologiczny i wdrożenie do badań klinicznych i działalności własnej spółki, kandydata na lek inhalacyjny w terapii chorób płuc o podłożu zapalnym i fibrotycznym w tym powikłań COVID-19", przedstawiony do konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1, Zarząd Celon Pharma S.A. informuje, iż w dniu 30 marca 2021 r. powziął wiedzę o podpisaniu przez NCBR umowy o dofinansowanie ww. projektu.

Zgodnie z treścią umowy o dofinansowanie, całkowity koszt realizacji projektu wynosi 46,9 mln zł, a przyznana wysokość dofinansowania wynosi 27,2 mln zł. Okres kwalifikowalności kosztów dla projektu kończy się w dniu 31.12.2023 r.

Szczegółowe informacje na temat projektu zostały przekazane w ww. raporcie bieżącym nr 7/2021.MESSAGE (ENGLISH VERSION)
CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA(pełna nazwa emitenta)CELON PHARMA S.A.

(skrócona nazwa emitenta)
(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)05-092
Kiełpin(kod pocztowy)
(miejscowość)Ogrodowa
2A(ulica)
(numer)


(telefon)

(fax)


(e-mail)

(www)118-16-42-061
015181033(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis

2021-03-31Maciej WieczorekPrezes ZarząduMaciej WieczorekESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk