• Odbierz prezent
CELON PHARMA S.A.: Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego (2021-03-15 18:10)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia:2021-03-15
Skrócona nazwa emitenta
CELON PHARMA S.A.
Temat
Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2021 z dnia z dnia 16 lutego 2021 r., w którym Celon Pharma S.A. („Spółka”) poinformowała o podjęciu uchwały nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki informuje o podjęciu uchwały w sprawie emisji nie więcej niż 15.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach ww. docelowego podwyższenia kapitału zakładowego. W załączeniu Spółka przekazuje kopię podjętej uchwały.

Uchwała wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki określonych uchwałą Nr 4/2021 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16 lutego 2021 r.


Załączniki
PlikOpis
Uchwała Zarządu ws emisji w ramach kapitału docelowego.pdfUchwała Zarządu
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CELON PHARMA S.A.
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-092Kiełpin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Ogrodowa2A
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
info@celonpharma.com
(e-mail)(www)
118-16-42-061 015181033
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-15Maciej Wieczorek Prezes ZarząduMaciej Wieczorek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk