• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021r. (2021-04-23 19:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Spółka", "Emitent"), niniejszym podaje do wiadomości nowy termin przekazania skonsolidowanego raportu za I kwartał 2021r.
Skonsolidowany raport za I kwartał 2021r będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 31 maja 2021 r.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych wynikającym z raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. pierwotnie deklarowanym dniem publikacji był dzień 14 maja 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-04-23Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk