• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2020 r. (2021-03-23 22:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr10/2021
Data sporządzenia: 2021-03-23
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu rocznego za 2020 rok oraz jednostkowego raportu rocznego za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Spółka", "Emitent"), niniejszym podaje do wiadomości nowy termin przekazania skonsolidowanego i jednostkowego raportu rocznego za 2020 rok.
Skonsolidowany raport roczny oraz jednostkowy raport roczny za 2020 roku będzie podany do publicznej wiadomości w dniu 15 kwietnia 2021 r.
Zgodnie z harmonogramem publikacji raportów okresowych wynikającym z raportu bieżącego nr 3/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. pierwotnie deklarowanym dniem publikacji był dzień 26 marca 2021 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-23Marek DworczakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk