• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 22 czerwca 2021 roku (2021-06-22 12:36)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr34/2021
Data sporządzenia:2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Przekazanie treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 22 czerwca 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Emitent) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki CDRL S. A. w dniu 22 czerwca 2021 roku.
Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.CDRL.pl

Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów w porządku obrad lub podjęcia którejkolwiek z uchwał objętych porządkiem obrad. Do protokołu nie wniesiono żadnych sprzeciwów do uchwał.
Załączniki
PlikOpis
uchwały podjęte na ZWZ 22-06-2021.pdfTreść podjętych uchwał ZWZ CDRL S.A. z dnia 22 czerwca 2021 r.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-06-22Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk