• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję (2021-06-22 23:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2021
Data sporządzenia:2021-06-22
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki CDRL S.A. (dalej: Spółka) niniejszym informuje, iż dnia 22 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.
W skład Rady Nadzorczej kolejnej kadencji powołano dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Ryszarda Błaszyka (jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej), Pana Jacka Mizerkę (jako Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej), Panią Edytę Kaczmarek- Przybyłę (jako Członka Rady Nadzorczej), Panią Agnieszkę Nowak (jako Członka Rady Nadzorczej) Pana Eryka Karskiego (jako członka Rady Nadzorczej), Panią Barbarę Dworczak (jako sekretarza Rady Nadzorczej).
Życiorysy członków Rady Nadzorczej stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
PlikOpis
Rada_Nadzorcza_Ryszard_Błaszyk_życiorys_22-06-2021.pdfŻyciorys członka RN
Rada_Nadzorcza_Jacek_Mizerka_życiorys_22-06-2021.pdfŻyciorys członka RN
Rada_Nadzorcza_Agnieszka Nowak_życiorys_22-06-2021.pdfŻyciorys członka RN
Rada_Nadzorcza_Edyta_Przybyła_życiorys_22-06-2021.pdfŻyciorys członka RN
Rada_Nadzorcza_Barbara_Dworczak_życiorys_22-06-2021.pdfŻyciorys członka RN
Rada_Nadzorcza_Eryk_Karski_życiorys_22-06-2021.pdfŻyciorys członka RN
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-22Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-06-22Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk