• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych (2021-03-18 23:45)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr9/2021
Data sporządzenia:2021-03-18
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 9 marca 2021 roku nabył 153 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.43 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2666.80 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00253 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00169 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 10 marca 2021 roku nabył 121 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.50 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2117.50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00200 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00134 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 11 marca 2021 roku nabył 180 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.65 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 3177.60 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00297 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00199 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 12 marca 2021 roku nabył 10 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.95 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 179.50 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00017 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00011 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 15 marca 2021 roku nabył 44 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.75 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 781.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00073 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00049 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 16 marca 2021 roku nabył 166 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.90 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2971.40 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00274 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00183 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 17 marca 2021 roku nabył 166 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.85 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2962.70 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00274 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00183 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 9 do 17 marca 2021 wynosi 840 akcji, które stanowią 0,01387 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00927 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 17 marca 2021r. wynosi 35873 akcji, które stanowią 0.59250 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.39599 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 9 do 17 marca 2021r.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
ZAŁ.DO RB 9_2021 zestawienie transakcji 09-17.03.2021.pdfZestawienie transakcji za okres od 09.03.2021 do 17.03.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-18Marek DworczakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk