• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Nabycie akcji własnych (2021-03-09 17:48)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr8/2021
Data sporządzenia:2021-03-09
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ("Emitent" "Spółka"), niniejszym informuje, iż w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, zatwierdzonego uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie z dnia 12 listopada 2018 roku (raport bieżący nr 8/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 roku), dom maklerski, działając na rachunek Emitenta:
- w dniu 1 marca 2021 roku nabył 60 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.40 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1044.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00099 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00066 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 2 marca 2021 roku nabył 5 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.60 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 88.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00008 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00006 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 5 marca 2021 roku nabył 174 akcje własne Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.16 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2985.00 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00287 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00192 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta
- w dniu 8 marca 2021 roku nabył 75 akcji własnych Emitenta po średniej cenie wynoszącej 17.35 złotych za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 1301.25 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,00124 % kapitału zakładowego Emitenta oraz 0,00083 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu powyższych transakcji zawartych w okresie od 26 lutego do 8 marca 2021 wynosi 314 akcji, które stanowią 0,00519 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0,00347 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po uwzględnieniu wszystkich zawartych transakcji w okresie od 23 kwietnia 2019 do 8 marca 2021r. wynosi 35033 akcji, które stanowią 0.57862 % kapitału zakładowego Spółki oraz 0.38672 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

W załączeniu Emitent przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcjach zakupu akcji własnych dokonanych w dniach od 26 lutego do 8 marca 2021r.

Podstawa prawna raportu: art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. 2 973 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji w zw. z art. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE
Załączniki
PlikOpis
ZAŁ.DO RB 8_2021 zestawienie transakcji 26.02-08.03.2021.pdfZestawienie transakcji za okres od 26.02.2021 do 08.03.2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-09Marek DworczakPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk