• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Informacja o podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego przez trzy spółki zależne Emitenta (2021-04-12 15:57)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr14/2021
Data sporządzenia: 2021-04-12
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Informacja o podjęciu decyzji o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego przez trzy spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 12 kwietnia 2021 r. Emitent otrzymał informację o podjęciu przez Zarządy spółek zależnych: Coccodrillo Concepts Sp. z o.o., Smart Investment Group Sp. z o.o. oraz Drussiss Sp. z o.o. decyzji o rozpoczęciu działań zmierzających do restrukturyzacji prowadzonej przez te spółki działalności.
Spółki zależne zdecydowały o przeprowadzeniu uproszczonego postępowania o zatwierdzenie układu, przewidzianego przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 przyjętej w ramach tzw. Tarczy 4.0. W tym celu spółki zależne zawrą z licencjonowanym doradcą restrukturyzacyjnym umowę o pełnienie funkcji nadzorcy układu, a następnie złożą wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego celem obwieszczenia o otwarciu postępowania o zatwierdzenie układu. Po dokonaniu obwieszczenia Spółki przedstawią wierzycielom propozycje układowe oraz założenia dotyczące dalszego prowadzenia przez nie działalności.
Podjęte przez Spółki zależne Emitenta decyzje o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego są wynikiem dokonanej analizy sytuacji i perspektyw ich działalności, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi w celu walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, w tym w szczególności kolejnym, trwającym od 15 marca 2021 r., zamknięciem galerii handlowych, w których zlokalizowane są sklepy z odzieżą dla dzieci prowadzone przez te spółki, przedłużonym obecnie do dnia 18 kwietnia 2021 r. (tzw. IV lockdown). Brak możliwości uzyskiwania przychodów w tak długim okresie, przy jednoczesnej konieczności ponoszenia stałych kosztów funkcjonowania, powoduje wyczerpywanie posiadanych przez te spółki zasobów finansowych, co w konsekwencji może doprowadzić w najbliższym czasie do powstania stanu niewypłacalności. Celem restrukturyzacji działalności tych spółek jest takie ułożenie zasad współpracy z wierzycielami, z których zdecydowaną większość stanowią podmioty wynajmujące lokale w obiektach wielkopowierzchniowych, aby możliwe było kontynuowanie rentownej działalności po zniesieniu ograniczeń w handlu prowadzonym w tych obiektach.
Raportem bieżącym nr 11/2021 z dnia 26 marca 2021 r. Emitent informował o dokonaniu odpisów z tytułu utraty wartości środków trwałych i wartości niematerialnych wynikających z przeprowadzonych testów na utratę wartości udziałów w spółkach zależnych, które były związane z pogarszającą się sytuacją finansową spółek zależnych. Jednocześnie, w ocenie Emitenta, obecnie nie zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego przez inne spółki grupy kapitałowej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-12Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-04-12Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk