• Odbierz prezent
CDRL S.A.: Informacja o otwarciu uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu przez trzy spółki zależne Emitenta (2021-04-23 15:24)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
CDRL S.A.
Temat
Informacja o otwarciu uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu przez trzy spółki zależne Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W dniu 23 kwietnia 2021 r. Emitent otrzymał informację o obwieszczeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o otwarciu przez spółki zależne: Coccodrillo Concepts Sp. z o.o., Smart Investment Group Sp. z o.o. oraz Drussiss Sp. z o.o. postępowań o zatwierdzenie układu prowadzonych w oparciu o przepisy Prawa restrukturyzacyjnego w formie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, przyjętej w ramach tzw. Tarczy 4.0.
Dzień obwieszczenia jest dniem otwarcia postępowań o zatwierdzenie układu, który każda ze spółek zamierza zawrzeć z wierzycielami, w terminie nie dłuższym niż cztery miesiące. Dzień, według którego ustalone zostały listy wierzytelności (dzień układowy) wyznaczono na 21 kwietnia 2021 r.
O przyczynach podjęcia przez spółki zależne decyzji o rozpoczęciu działań restrukturyzacyjnych Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.
Proponowane wierzycielom warunki układowe będą obejmować, między innymi odroczenie, umorzenie lub redukcję części płatności zobowiązań. Emitent zakłada, że przy braku kolejnych ograniczeń dla galerii handlowych, związanych z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19, zawarcie przez każdą ze spółek zależnych układu z wierzycielami, którymi w większości są wynajmujący lokale w obiektach wielkopowierzchniowych pozwoli im na wdrożenie nowego modelu biznesowego, umożliwiającego kontynuowanie dotychczasowej działalności po zniesieniu ograniczeń w handlu w tych obiektach, wprowadzonych związku z epidemią COVID-19.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDRL S.A.Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
64-000Pianowo
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kwiatowa2
(ulica)(numer)
+48 65 511 87 00+48 65 511 87 01
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
6981673166411444842
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23Marek DworczakPrezes Zarządu
2021-04-23Tomasz PrzybyłaV-ce Prezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk