• Odbierz prezent
CDA S.A.: Uzyskanie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz zawarcie istotnej umowy (2021-04-23 15:45)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr5/2021
Data sporządzenia: 2021-04-23
Skrócona nazwa emitenta
CDA S.A.
Temat
Uzyskanie statusu przedsiębiorcy telekomunikacyjnego oraz zawarcie istotnej umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDA S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że powziął informację o pozytywnym rozpatrzeniu przez Urząd Komunikacji Elektronicznej wniosku Spółki o wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Tym samym Spółka informuje, że posiada status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, co jest potwierdzone wpisem w rejestrze przedsiębiorstw telekomunikacyjnych prowadzonym przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 12999.

Podjęte przez Emitenta działania wynikają z długofalowej strategii rozwoju Spółki i dywersyfikacji świadczonych przez nią usług. Uzyskany wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych umożliwia Emitentowi świadczenie usług związanych z transmisją programów radiofonicznych lub telewizyjnych, w tym przede wszystkim telewizji OTT (telewizji linearnej w technologii over-the-top) na terenie Polski. W przyszłości Spółka zamierza świadczyć usługi związane z dostępem do programów telewizyjnych i radiowych. Niemniej jednak Emitent zwraca uwagę, że warunkiem koniecznym do wprowadzenia takiej oferty jest uzyskanie zezwoleń i umów licencyjnych do programów telewizyjnych i radiowych jak również spełnienie warunków technicznych oraz infrastrukturalnych. O planowanym uruchomieniu usługi Emitent poinformuje w oddzielnym raporcie.

Jednocześnie Emitent informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym umowy ze spółką SGT Sp. z o.o. („SGT”), w ramach której SGT zapewni CDA S.A. dostęp do systemu dystrybucji sygnału TV oraz integrację z infrastrukturą niezbędną do świadczenia usługi dostępu do telewizji.

Powyższe informacje zostały uznane przez Zarząd Spółki jako spełniające kryterium informacji poufnej w rozumieniu rozporządzenia MAR z uwagi na planowane rozszerzenie oferty usług świadczonych przez Emitenta, a w ślad za tym potencjalny wpływ na wyniki finansowe Spółki w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDA S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54 - 204Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Legnicka50
(ulica)(numer)
+48 882 77 33 96
(telefon)(fax)
inwestor@cda.plspolka.cda.pl
(e-mail)(www)
8982201542021976118
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-23JarosławĆwiek

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk