• Odbierz prezent
CDA S.A.: Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku i wypłaty dywidendy (2021-03-08 14:19)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr1/2021
Data sporządzenia: 2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
CDA S.A.
Temat
Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2020 roku i wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CDA SA („Spółka”) informuje, że w dniu 8 marca 2021 roku podjął uchwałę w przedmiocie zarekomendowania najbliższemu Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podziału zysku netto za 2020 rok oraz wypłaty dywidendy w następujący sposób:
1) przeznaczenie zysku netto za 2020 rok w kwocie 16.345.447,70 zł w całości na wypłatę dywidendy,
2) przekazanie części kapitału zapasowego, utworzonego z zysku zatrzymanego w latach ubiegłych, tj. kwoty 1.998.973,30 zł, na którą składa się zysk zatrzymany z roku 2017 w wysokości 1.955.996,35 zł oraz część zysku zatrzymanego z roku 2018 w wysokości 42.976,95 zł, na wypłatę dywidendy,
3) ustalenie łącznej wartości dywidendy na 18.344.421,00 zł tj. 1,80 zł na akcję.

Zarząd Spółki zarekomendował określenie 21 kwietnia 2021 r. jako dzień dywidendy, a 28 kwietnia 2021 r. jako dzień wypłaty dywidendy.

Niniejsza rekomendacja zostanie przedstawiona do zaopiniowania Radzie Nadzorczej Spółki, a następnie skierowana do zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które podejmie ostateczną decyzję w tym przedmiocie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CDA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CDA S.A.Media (med)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54 - 204Wrocław
(kod pocztowy)(miejscowość)
Legnicka50
(ulica)(numer)
+48 882 77 33 96
(telefon)(fax)
inwestor@cda.plspolka.cda.pl
(e-mail)(www)
8982201542021976118
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Jarosław ĆwiekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk