• Odbierz prezent
CDA S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-03-08 14:41)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr2/2021
Data sporządzenia:2021-03-08
Skrócona nazwa emitenta
CDA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 kwietnia 2021 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.
Załączniki
PlikOpis
CDA Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf
CDA projekty uchwał_2021.pdf
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-08Jarosław ĆwiekPrezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk