• Odbierz prezent
CDA: Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (2021-03-08 14:44)
fot. freepik.com
Zarząd CDA S.A ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 402.1 i 402.2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 7 kwietnia 2021 r. na godzinę 9:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Grzegorz Wojtylak Ewelina Sucharska-Krom spółka cywilna, ul. Świdnicka 39/5, 50-029 Wrocław.
Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2020 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2020 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2020 r i wypłaty dywidendy.
9. Udzielenie Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 r.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.

W załączeniu znajduje się treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał.

Podstawa prawna: §4 ust 2 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Podpis
2021-03-08 14:44:27Jarosław ĆwiekPrezes Zarządu

EBI

EBI - Komunikaty ze spółek 

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk