• Sklep
  • Odbierz prezent
CD Projekt z wynikami lepszymi od oczekiwań i decyzją o dywidendzie

W czwartkowy wieczór 23 maja największa polska spółka gamingowa, jaką jest CD Projekt [GPW:CDR], opublikowała wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2019 r. Zysk netto okazał się mniej imponujący niż w zeszłym roku, jednak wciąż był on zauważalnie wyższy od oczekiwań analityków. Większe natomiast okazały się przychody ze sprzedaży. Wyniki zostały opublikowane już po zamknięciu czwartkowej sesji, co może zwiastować otwarcie notowań CD Projekt ze znaczną luką w piątek.

 

W pierwszym kwartale 2019 r. CD Projekt osiągnął zysk netto na poziomie 17,8 mln złotych w porównaniu do 22,9 mln złotych rok wcześniej, co oznacza spadek o ponad 22%. Wciąż jednak jest to kwota powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się wyniku minimalnie przekraczającego 15 mln PLN.

Przychody największej polskiej spółki gamingowej w 1 kw. 2019 r. wyniosły 80,9 mln złotych, co w zestawieniu z pierwszym kwartałem zeszłego roku (75,4 mln PLN) jest wzrostem przychodów o ponad 7%. Analitycy spodziewali się przychodów na poziomie niecałych 75 mln PLN.

Zysk EBITDA wyniósł 29,5 mln złotych, co jest wzrostem 0 1,4% r/r.

Koszt prac rozwojowych w pierwszym kwartale wyniósł ponad 25 mln PLN i był wyższy wobec 19,6 mln PLN w zeszłym roku, a także w poprzednim kwartale (18,5 mln PLN).

 

Warto dodać, że od 2019 r. CD Projekt publikuje wyniki finansowe w nowym standardzie księgowym MSSF 16, nie zaś jak dotąd MSR 17.

W czwartek Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, zgodnie z oczekiwaniami, zdecydowało o wypłacie dywidendy za zysk osiągnięty w 2018 r., która wynosić będzie 1,05 PLN na akcję. Dzień dywidendy (określający akcjonariuszy uprawnionych do jej otrzymania) został wyznaczony na piątek 31 maja, zaś dzień wypłaty dywidendy na czwartek 13 czerwca.

 

Akcje CD Projekt na zamknięciu czwartkowej sesji notowane były po 206,0000 PLN, co oznaczało niewielki, 1,3% wzrost.

Notowania: CD Projekt SA

Przejdź do wykresu
Źródło: https://pl.tradingview.com/symbols/GPW:CDR/

Dariusz Dziduch

Project Manager FXMAG, prowadzący program satyryczno-edukacyjny "O kryptowalutach". Nietuzinkowy promotor technologii blockchain oraz walut cyfrowych. Zainteresowania rynkowe łączy z wiedzą z zakresu psychologii inwestowania.

Przejdź do artykułów autora
Zamknij

Koszyk