• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Zmiana terminu publikacji raportów okresowych spółki (2021-04-15 18:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr18/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Zmiana terminu publikacji raportów okresowych spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2021 z dnia 26 lutego 2021 roku, informuje o podjęciu decyzji o zmianie terminu publikacji sprawozdań okresowych spółki za rok 2020 oraz za pierwszy kwartał 2021 roku.

Jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok, których publikację planowano na dzień 19 kwietnia 2021 roku, przekazane zostaną do publicznej wiadomości w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

Jednocześnie publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku, którego przekazanie planowane było na dzień 27 maja 2021 roku, opublikowany zostanie w dniu 31 maja 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 18/2021

Subject: Change in publication date of the Company’s periodic reports

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current and periodic information

In relation to Current Report no. 10/2021 of 26 February 2021 the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw, hereby announces that it has decided to change the date of publication of the Company’s periodic reports for the 2020 financial year and for the first quarter of 2021.

The separate annual report and the consolidated annual report, originally scheduled for publication on 19 April 2021, will be instead be published on 22 April 2021.

As concerns the consolidated quarterly report for the first quarter of 2021, originally scheduled for publication on 27 May 2021, it will instead be published on 31 May 2021.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk