• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Wycofanie roszczeń przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w ramach pozwu zbiorowego w USA (2021-04-09 10:58)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr17/2021
Data sporządzenia: 2021-04-09
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Wycofanie roszczeń przeciwko spółkom Grupy Kapitałowej CD PROJEKT w ramach pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2021 z dnia 29 stycznia 2021 roku, aktualizując informację o wniesionym pozwie zbiorowym dotyczącym potencjalnych naruszeń prawa konkurencji na terenie Stanów Zjednoczonych polegających na rzekomym zawarciu w umowach dystrybucyjnych z Valve Corporation tzw. “klauzul największego uprzywilejowania”, Zarząd CD PROJEKT S.A informuje iż, zgodnie ze złożonym przez stronę powodową w dniu 8 kwietnia 2021 roku wnioskiem, wycofane zostały z pozwu roszczenia kierowane wobec CD PROJEKT S.A. oraz CD PROJEKT Inc., a tym samym podmioty te wyłączone zostały z toczącego się postępowania.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 17/2021

Subject: Withdrawal of claims against member companies of the CD PROJEKT group in the framework of a class action lawsuit in the USA

Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information

In relation to Current Report no. 8/2021 of 29 January 2021, as an update to information concerning the filing of a class action lawsuit in the USA concerning potential infringement of US antitrust regulations by allegedly acceding to a “Most Favored Nations” clause in distribution agreements concluded with Valve Corporation, the Management Board of CD PROJEKT S.A. hereby announces that according to the plaintiffs’ filing on 8 April 2021, the claims directed against CD PROJEKT S.A. and CD PROJEKT Inc. have been withdrawn, and, consequently, these entities have been excluded from the ongoing lawsuit.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-09
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk