• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (2021-05-25 22:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr28/2021
Data sporządzenia:2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą wWarszawie („Spółka”), przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 maja 2021 roku wraz z wynikami głosowania nad poszczególnymi uchwałami.
Załączniki
PlikOpis
RB - 28-2021 - załacznik.pdfTtreść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 25 maja 2021
RB - 28-2021 - appendix.pdfThe resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company held on 25 May 2021
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 28/2021

Subject: Resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act current and periodic information

The Management Board of CD PROJEKT S.A., with registered seat in Warsaw (“the Company”) hereby discloses the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company held on 25 May 2021. The resolutions are annexed to this report, along with the outcome of voting on each resolution.

Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-25
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk