• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2020 (2021-04-15 18:04)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr19/2021
Data sporządzenia: 2021-04-15
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Szacunkowe dane finansowe Grupy Kapitałowej CD PROJEKT za rok 2020
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) przekazuje poniżej informacje o szacunkowych wynikach Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2020, w zakresie:
- skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, wynoszących 2.139 mln zł
- skonsolidowanego zysku netto, wynoszącego 1.154 mln zł
wskazując jednocześnie, że wyniki te obejmują dane niezaudytowane, i mogą różnić się od ostatecznych, poddanych badaniu audytora wyników, jakie zostaną opublikowane przez Spółkę w formie skonsolidowanego raportu rocznego, co nastąpi w dniu 22 kwietnia 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 19/2021

Subject: Estimated earnings of the CD PROJEKT Group in 2020

Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR – inside information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby discloses information regarding the estimated earnings of the Company’s Group in the 2020 financial year, as follows:

- consolidated sales revenues: 2 139 million PLN

- consolidated net profit: 1 154 million PLN

The Management Board wishes to note that these results are based on data which has not been subjected to a formal audit, and therefore may differ from the final, audited results, which will be published by the Company in its consolidated annual earnings report on 22 April 2021.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-04-15
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk