• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Rezygnacja członka Rady Nadzorczej oraz kandydatury dotychczasowych członków do pełnienia funkcji w nowej kadencji Rady Nadzorczej. (2021-05-17 20:18)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr26/2021
Data sporządzenia: 2021-05-17
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej oraz kandydatury dotychczasowych członków do pełnienia funkcji w nowej kadencji Rady Nadzorczej.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 maja 2021 roku Pan Krzysztof Kilian złożył rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 25 maja 2021 r.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pan Krzysztof Kilian nie będzie również kandydował do Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.


Wszyscy pozostali członkowie Rady Nadzorczej Spółki w osobach:
Pani Katarzyny Szwarc
Pana Michała Bienia
Pana Piotra Pągowskiego
Pana Macieja Nielubowicza

wyrazili gotowość do pełnienia funkcji w nowej kadencji a także wyrazili zgodę na kandydowanie w ramach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Życiorysy wymienionych powyżej członków Rady Nadzorczej, dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/rada-nadzorcza/

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 26/2021

Subject: Resignation of Supervisory Board member and candidatures of incumbent members for reappointment for the next term of the Supervisory Board

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offering Act – current and periodic information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that on 17 May 2021 Mr. Krzysztof Kilian tendered his resignation from the Supervisory Board of the Company effective on the date of the upcoming General Meeting of the Company, scheduled for 25 May 2021.

According to the submitted declaration, Mr. Krzysztof Kilian will not seek reappointment for the next term of the Supervisory Board of the Company.

All other incumbent members of the Supervisory Board - i.e.:

Ms. Katarzyna Szwarc,

Mr. Piotr Pągowski,

Mr. Michał Bień,

Mr. Maciej Nielubowicz

have expressed their intent to serve during the subsequent term of the Supervisory Board and have agreed to seek reappointment at the Ordinary General Meeting of the Company.

Resumes of the aforementioned members of the Supervisory Board can be found on the Company website at https://www.cdprojekt.com/en/capital-group/supervisory-board/.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-17
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk