• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Rejestracja zmiany kapitału zakładowego (2021-03-31 11:37)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr15/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rejestracja zmiany kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), informuje, że dnia 30 marca 2021 r. powziął informację o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dniem 30 marca 2021 r., zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, wynikającej z objęcia akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o czym spółka informowała w raporcie bieżącym nr 61/2020 z dnia 4 grudnia 2020 r.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 100.654.624 zł dzieli się na 100.654.624 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 100.654.624.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 15/2021

Subject: Court registration of the change in share capital

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act current information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with registered seat in Warsaw (hereafter referred to as “the Company”) hereby announces that on 30 March 2021 it received notice stating that the District Court for the City of Warsaw in Warsaw, 14th Commercial Department of the National Court Registry had, on 30 March 2021, registered the change in of the Company’s share capital resulting from the acquisition of shares from the conditional capital increase, as previously disclosed in Current Report no. 61/20202 of 4 December 2020.

Following the reported increase, the Company’s share capital amounts to 100.654.626 PLN divided into 100.654.626 shares with a nominal value of 1 PLN per share.

The total number of votes afforded by all shares of Company stock is 100.654.626.

Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk