• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Rejestracja akcji serii M Spółki w KDPW (2021-03-26 20:00)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr13/2021
Data sporządzenia: 2021-03-26
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Rejestracja akcji serii M Spółki w KDPW
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 74 („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2021 z dnia 10 marca 2021 r., informuje, że zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW z dnia 26 marca 2021 r., w dniu 31 marca 2021 r. nastąpi rejestracja 84 176 akcji zwykłych na okaziciela Serii M Spółki, o wartości nominalnej 1 zł każda (wyemitowanych dla celów realizacji programu motywacyjnego w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 maja 2016 roku), które zostały oznaczone kodem ISIN PLOPTTC00011.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 13/2021

Subject: Registration of Series M Company stock in the Central Securities Repository of Poland

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current information

In relation to Current Report no. 11/2021 of 10 March 2021 the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw, Jagiellońska 74 (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that, according to a notice filed on 26 March 2021 by the Communications Department of the Central Securities Repository of Poland, 84 176 Series M ordinary bearer shares of Company stock, with a nominal value of 1 PLN per share (issued in order to facilitate implementation of the Company incentive program as a conditional increase in the Company share capital, pursuant to Resolution no. 21 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of 24 May 2016) will be registered on 31 March 2021, having assigned the following ISIN code: PLOPTTC00011.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-26
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk