• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Powołanie członków Zarządu spółki na nową kadencję (2021-05-25 22:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr32/2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Powołanie członków Zarządu spółki na nową kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że dnia 25 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Zarządu Spółki na kolejną kadencję następujące osoby:

- Pana Adama Kicińskiego - powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu
- Pana Marcina Iwińskiego - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw międzynarodowych;
- Pana Piotra Nielubowicza - powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu do spraw finansowych;
- Pana Adama Badowskiego;
- Pana Michała Nowakowskiego;
- Pana Piotra Karwowskiego.

Życiorysy wymienionych powyżej członków Zarządu, dostępne są na stronie internetowej spółki pod adresem: https://www.cdprojekt.com/pl/grupa-kapitalowa/zarzad/

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 32/2021

Subject: Appointment of members of the Company’s Management Board of the next term of office

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current and periodic information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereafter referred to as “the Company”) hereby announces that on 25 May 2021 the Company’s Supervisory Board appointed the following persons to the Management Board of the next term of office:

- Mr Adam Kiciński – as President of the Management Board;

- Mr Marcin Iwiński – as Vice President of the Management Board for International Affairs;

- Mr Piotr Nielubowicz – as Vice President of the Management Board and CFO;

- Mr Adam Badowski;

- Mr Michał Nowakowski;

- Mr Piotr Karwowski.

Resumes of the aforementioned members of the Managment Board can be found on the Company website at https://www.cdprojekt.com/en/capital-group/board-of-directors/.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-25
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk