• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Podwyższenie kapitału zakładowego (2021-03-31 17:22)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr16/2021
Data sporządzenia: 2021-03-31
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Podwyższenie kapitału zakładowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu 31 marca 2021 roku 84 176 akcji serii M zostało zgodnie z decyzją Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dopuszczone do obrotu giełdowego i jednocześnie zapisane na rachunkach papierów wartościowych podmiotów, które objęły je w związku z realizacją programu motywacyjnego Spółki funkcjonującego w latach 2016-2019.
W związku z powyższym, stosownie do art. 452§ 1 Kodeksu spółek handlowych, z dniem zapisania na odpowiednich rachunkach papierów wartościowych powyższych akcji Spółki, objętych przez akcjonariuszy w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 84 176 zł.
Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 738 800 zł dzieli się na 100 738 800 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich ww. akcji Spółki wynosi 100 738 800.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 16/2021

Subject: Share capital increase

Legal basis: Art. 17 section 1 of the Market Abuse Regulation - confidential information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to as "the Company") hereby announces that on 31 March 2021, in accordance with a decision issued by the Warsaw Stock Exchange, 84,176 Series M shares were admitted to organized trading and simultaneously deposited in the securities accounts belonging to entities which had claimed these shares following the vesting of the Company incentive program in force during the years 2016-2019.

In light of the above and pursuant to Art. 452 §1 of the Commercial Company Code, on the date of deposition of the aforementioned shares into the shareholders’ securities accounts, in line with the provisions governing conditional increases in the Company’s share capital, the Company’s share capital was duly increased by 84,176 PLN.

Following the reported increase, the Company’s share capital amounts to 100,738,800 PLN divided into 100,738,800 shares with a nominal value of 1 PLN per share. The total number of votes afforded by all shares of Company stock is 100,738,800.

Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-03-31
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk