• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Korekta raportu bieżącego nr 40/2022 (2022-10-05 14:02)
fot. freepik.com
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr40/2022k
Data sporządzenia: 2022-10-05
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 40/2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) dokonuje niniejszym korekty treści przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 4 października 2022 r. raportu bieżącego nr 40/2022, dotyczącego rozpoczęcia skupu akcji własnych Spółki („Raport”), polegającej na zastąpieniu nieprawidłowego oznaczenia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych Spółki w celu umorzenia, oznaczeniem prawidłowym. W związku z powyższym, drugi akapit Raportu otrzymuje następujące brzmienie:

„Skup akcji własnych przeprowadzony będzie na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 29 listopada 2016 r.”

W pozostałej części Raport nie ulega zmianie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Rectification of Current Report no. 40/2022

Legal basis: Art. 17 section 1 MAR – inside information

The Management Board of CD PROJEKT S.A. with its registered office in Warsaw (“the Company”) hereby rectifies the contents of the Current Report no. 40/2022 of 4 October 2022 concerning commencement of buyback of Company shares (“the Report”) by altering the incorrect indication of the General Meeting Resolution on the approval of the buyback of the Company’s own shares for redemption with a correct indication. Therefore, the second paragraph of the Report reads as follows:

“The Management Board decided to proceed with buyback of shares in line with Resolution 4 of the Extraordinary General Meeting of the Company of 29 November 2016”.

The remainder of the Report is left unchanged.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.
CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 0022 519 69 49
(telefon)(fax)
gielda@cdprojektred.comwww.cdprojektred.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-10-05Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk