• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy (2021-05-25 22:53)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr30/2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Informacja dotycząca decyzji Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie w przedmiocie wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CD PROJEKT S.A. (dalej jako „Spółka”) w nawiązaniu do informacji przekazanej w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 roku, informuje że w dniu 25 maja 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o wypłacie dywidendy w wysokości 503 694 000,00 zł (słownie: pięćset trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych 00/100) tj. w kwocie 5 zł (słownie: pięć złotych) na jedną akcje Spółki.

Dzień dywidendy został ustalony na dzień 1 czerwca 2021 roku a dywidenda zostanie wypłacona w dniu 8 czerwca 2021 roku. Do dywidendy uprawnionych jest 100 738 800 akcji Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 30/2021

Subject: Information about the decision of the Ordinary General Meeting concerning the dividend payment

Legal basis: Art. 56 section 1 item 2 of the Offerings Act – current and periodic information

Content:

The Management Board of CD PROJEKT S.A. (hereafter referred to as “the Company”) hereby announces further to the information published in current report no. 21/2021 of 28 April 2021 that the Company’s Ordinary General Meeting on 25 May 2021 passed a resolution concerning the payment of dividend at PLN 503 694 000.00 (five hundred three million six hundred ninety-four thousand PLN 00/100 ), i.e., PLN 5.00 (in words: five zloty 00/100) per Company share.

The dividend record date is 1 June 2021 and the dividend will be paid on 8 June 2021. There are 100,738,800 Company shares which confer the right to the dividend.

Disclaimer:

This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-25
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk