• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA (2021-06-29 22:02)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr35/2021
Data sporządzenia: 2021-06-29
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej pozwu zbiorowego w USA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2021 z dnia 18 maja 2021 roku, aktualizując informację o czynnościach podejmowanych przed Sądem Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla okręgu Centralnej Kalifornii, Zarząd spółki CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż otrzymał odpis pozwu złożonego przeciwko Spółce jak i członkom jej Zarządu przez kancelarie reprezentującą wiodącego powoda oraz pozostałych kwalifikujących się posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami “OTGLY” oraz “OTGLF”. Treść złożonego pozwu nie odbiega przedmiotowo od wcześniej złożonych nieskonsolidowanych pozwów w tym zakresie, jak również nie precyzuje wartości roszczeń.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current Report no. 35/2021

Subject: Update concerning class action lawsuit filed in the USA

Legal basis: Art. 17 section 1 of MAR - inside information

In relation to Current Report no. 27/2021 of 18 May 2021, in order to provide an update on the actions undertaken in the US District Court for the Central District of California, the Management Board of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”) hereby announces that it has received a copy of the statement of claims filed against the Company and members of its Management Board by a law firm representing the lead plaintiff and other eligible holders of US securities traded under the ticker symbols “OTGLY” and “OTGLF”. The statement is materially consistent with previously filed unconsolidated lawsuits which concern the matter, and likewise, it does not specify the amount of damages sought.


Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-06-29
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk