• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Aktualizacja informacji dotyczącej pozwów zbiorowych w USA (2021-05-18 17:31)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr27/2021
Data sporządzenia:2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Aktualizacja informacji dotyczącej pozwów zbiorowych w USA
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 68/2020 z dnia 25 grudnia 2020 roku oraz nr 4/2021 z dnia 15 stycznia 2021 roku, aktualizując informację o wniesionych pozwach zbiorowych przez kancelarie działające w imieniu grupy posiadaczy amerykańskich papierów wartościowych notowanych pod symbolami “OTGLY” oraz “OTGLF” i opartych na akcjach CD PROJEKT S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), Zarząd Spółki informuje iż, zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od współpracującej ze Spółką kancelarii prawnej, sąd dokonał konsolidacji złożonych pozwów i dokonał wyboru wiodącego powoda. Po konsolidacji, wszystkie cztery złożone pozwy rozpatrywane będą w ramach jednego ewentualnego postępowania sądowego.
Załączniki
PlikOpis
MESSAGE (ENGLISH VERSION)

In relation to current reports no. 68/2020 of 25 December 2020 and 4.2021 of 15 January 2021, in order to provide an update regarding class action lawsuits filed by law firms on behalf of a group of holders of US securities traded under the ticker symbols “OTGLY” and “OTGLF” and based on shares of CD PROJEKT S.A. with a registered office in Warsaw (hereinafter referred to as “the Company”), the Management Board of the Company hereby informs that, according to information obtained from a law firm cooperating with the Company, the court has consolidated the lawsuits and appointed a lead plaintiff. Following this consolidation, all four lawsuits will be subject to potential common court proceedings.

Disclaimer: This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-18
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk