• Odbierz prezent
CD PROJEKT SA: Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. (2021-05-25 22:52)
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr29/2021
Data sporządzenia: 2021-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CD PROJEKT SA
Temat
Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Spółki pod firmą CD PROJEKT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-301) przy ul. Jagiellońskiej 74, podaje do wiadomości, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CD PROJEKT S.A. zwołanym na dzień 25 maja 2021 roku, akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów byli:

- Marcin Iwiński wykonywał prawo głosu z 12.873.520 akcji dających prawo do 12.873.520 głosów reprezentujących 23,77% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 12,78% ogólnej liczby głosów;
- Michał Kiciński wykonywał prawo głosu z 10.068.309 akcji dających prawo do 10.068.309 głosów reprezentujących 18,59% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 9,99% ogólnej liczby głosów;
- Piotr Nielubowicz wykonywał prawo głosu z 6.858.517 akcji dających prawo do 6.858.517 głosów reprezentujących 12,66% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 6,81% ogólnej liczby głosów;
- Adam Kiciński wykonywał prawo głosu z 4.045.901 akcji dających prawo do 4.045.901 głosów reprezentujących 7,47%% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 4,02% ogólnej liczby głosów;
- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny wykonywał prawo głosu z 3.858.370 akcji dających prawo do 3.858.370 głosów reprezentujących 7,12% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,83% ogólnej liczby głosów;
- AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander wykonywał prawo głosu z 3.186.000 akcji dających prawo do 3.186.000 głosów reprezentujących 5,88% liczby głosów obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz stanowiących 3,16% ogólnej liczby głosów;

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Current report no. 29/2021

Subject: Shareholders controlling at least 5% of the vote at the General Meeting of Shareholders

Legal basis: Art. 70 item 3 of the Offerings Act – shareholders controlling at least 5% of the vote at the GM

The Management Board of CD PROJEKT S.A., headquartered in Warsaw, Jagiellońska 74 hereby announces that the following shareholders controlled at least 5% of the vote at the General Meeting of CD PROJEKT S.A. convened on 25 May 2021:

- Marcin Iwiński, who held 12,873,520 shares of Company stock and controlled 12,873,520 votes, which corresponds to 23,77% of the votes represented at the General Meeting, and 12,78% of the total number of votes;

- Michał Kiciński, who held 10,068,309 shares of Company stock and controlled 10,068,309 votes, which corresponds to 18,59% of the votes represented at the General Meeting, and 9,99% of the total number of votes;

- Piotr Nielubowicz, who held 6,858,517 shares of Company stock and controlled 6,858,517 votes, which corresponds to 12,66% of the votes represented at the General Meeting, and 6,81% of the total number of votes;

- Adam Kiciński, who held 4,045,901 shares of Company stock and controlled 4,045,901 votes, which corresponds to 7,47% of the votes represented at the General Meeting, and 4,02% of the total number of votes;

- Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, which held 3,858,370 shares of Company stock and controlled 3,858,370 votes, which corresponds to 7,12% of the votes represented at the General Meeting, and 3,83% of the total number of votes;


- AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA Santander, who held 3,186,000 shares of Company stock and controlled 3,186,000 votes, which corresponds to 5,88% of the votes represented at the General Meeting, and 3,16% of the total number of votes;

Disclaimer: 
This English language translation has been prepared solely for the convenience of English speaking readers. Despite all the efforts devoted to this translation, certain discrepancies, omissions or approximations may exist. In case of any differences between the Polish and the English versions, the Polish version shall prevail. CD PROJEKT, its representatives and employees decline all responsibility in this regard.

CD PROJEKT Spółka Akcyjna
(pełna nazwa emitenta)
CD PROJEKT SAInformatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-301Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Jagiellońska74
(ulica)(numer)
22 519 69 00
(telefon)(fax)
gielda@cdprojekt.comwww.cdprojekt.com
(e-mail)(www)
734-28-67-148492707333
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2021-05-25
Piotr Nielubowicz
Wiceprezes Zarządu

ESPI

ESPI - Komunikaty spółek

Przejdź do artykułów autora
Artykuły, które powinny Cię zaciekawić..
Zamknij

Koszyk